Introduktion till arbete

Introduktion till arbete riktar sig till arbetssökande som är i behov av förberedande aktiviteter innan de ska delta i andra insatser och program.

Vad

Syftet med introduktion till arbete är att förbereda deltagaren att börja arbeta, studera eller delta i annat arbetsmarknadspolitiskt program.

För vem

Introduktion till arbete är en tjänst som riktar sig till arbetssökande som inte är redo att matchas mot ett arbete eller studier och därför har behov av arbetsförberedande insatser.

Så här fungerar det

Introduktion till arbete är en sammanhängande tjänst som består av tre delar:

  1. Kartläggning (obligatorisk): i rollen som leverantör ingår att kartlägga deltagarens förutsättningar och behov som sedan lägger grunden till planeringen av deltagarens tid i tjänsten.
  2. Orientering inför arbete (valbar): utveckla och öka deltagarens aktivitetsförmåga för att kunna gå vidare till arbetsprövning.
  3. Arbetsprövning (valbar): innehåller förberedelse inför arbetsprövning och arbetsprövning med reella arbetsuppgifter på en arbetsplats.

Under hela tjänsten arbetar Arbetsförmedlingen och leverantören tillsammans som ett team runt deltagaren. Det innebär att Arbetsförmedlingen i samförstånd med leverantören och deltagaren aktivt tar ställning till innehåll, längd och upptrappning med mera. Det betyder att tiden i introduktion till arbete är flexibel och anpassas efter deltagarens individuella förutsättningar.

Samtliga villkor för tjänsten hittar du i förfrågningsunderlaget som är grunden för avtalet med aktuella leverantörer.

Användarstöd

Användarstödet hjälper dig som leverantör av tjänster att förstå webbstödet där du hanterar hela processen.

Användarstöd för introduktion till arbete

Logga in i webbstödet

Mall för arbetsprövning Pdf, 109 kB. (Pdf, 109 kB)

Checklista lokaler Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)

Fokusområden för uppföljning Pdf, 97 kB. (Pdf, 97 kB)

Aktuella upphandlingar (opic.com)

Planerade upphandlingar Pdf, 24 kB. (Pdf, 24 kB)

Kontakt för leverantörer