Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning för personer med funktionsnedsättning

Syftet med individuellt pedagogiskt stöd är att öka förutsättningarna för arbetssökande med funktionsnedsättning att klara en utbildning.

Vad

Med hjälp av det pedagogiska stödet ska den arbetssökande kunna genomföra en utbildning med godkänt resultat. Utbildningarna som deltagaren ska förberedas för är arbetsmarknadsutbildningar och vissa andra utbildningsinsatser.

För vem

Bland deltagarna kan alla typer av funktionsnedsättningar förekomma, det gemensamma är att deltagarna behöver pedagogiskt stöd för att klara en utbildning.

Så här fungerar det

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU) består av två delar:

  1. Kartläggning som ska avgöra behovet av pedagogiskt stöd i en specifik utbildning som den arbetssökande ska delta i.
  2. Pedagogiskt stöd under pågående utbildning i den omfattning kartläggningen bedömt. Leverantören utför både kartläggning och det pedagogiska stödet.

Hur hanterar jag förkortad eller förlängd gemensam planering?

Om du ändrar din bedömning ska du skicka in en ny gemensam planering med förslag på en ny förkortad period. Motivera också varför du föreslår ändringen. När du har skickat in planeringen förkortar vi deltagarperioden och leveransperioden uppdateras automatiskt i webbstödet.

Har jag rätt till ersättning även om deltagaren inte dyker upp?

Om deltagaren inte dyker upp har du rätt till ersättning. Förutsättningen för att systemet ska lyckas hantera fakturan är att du skickar in samtliga handlingar och att de är bekräftade (gemensam planering och slutredovisning där du beskriver att ingen kartläggning har kunnat genomföras). I vanlig ordning behöver du göra en avvikelserapport för deltagarens frånvaro.

Kan jag rapportera vilka timmar som helst för IPSU B?

Skriv bara antalet timmar som du levererat. Om du har planerat 20 timmar för en period som sedan bara blir 15 så skriver du 15. Om du redovisar fler timmar än planerat för hela perioden, får du ett meddelande om detta.

När ska jag redovisa en period?

Det går att redovisa fram till dagens datum och skapa fakturaunderlag för de timmar du har levererat.

Hur redovisar jag brutna veckor?

Enligt avtalet går det att planera för 5, 10, 20, 30 timmar i veckan. Planeringen sker veckovis. Det går inte att planera två olika tider för samma vecka.

Vad händer om jag upptäcker fel i självfakturan?

Om du upptäcker ett fel i självfakturan som du inte kan åtgärda ska du underkänna underlaget. När du gjort det skapas ett utredningsärende. Ärendet blir då låst tills utredningen är klar.