Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del.

Vad

Arbetsmarknadsutbildningar ska vara korta (max sex månader) och tydligt inriktade mot ett bristyrke. Målet med utbildningarna är att de ska ge deltagarna tillräcklig kompetens för att kunna få en anställning inom utbildningens yrkesområde.

För vem

En anvisning får göras om en person är minst 25 år och är eller riskerar att bli arbetslös samt söker arbete genom Arbetsförmedlingen.

För följande grupper kan undantag från kravet på 25 år göras:

  • Unga med funktionsnedsättning.
  • Unga som deltar i etableringsuppdraget eller etableringsprogrammet.
  • Övriga ungdomar som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Så här fungerar det

När arbetsgivarnas efterfrågan får styra är chansen större att utbildningen leder till anställning. Därför är Arbetsförmedlingens utbildningsavtal flexibla. Det gör att vi kan lägga till eller ta bort moduler i arbetsmarknadsutbildningarna utifrån behov.

Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del. Syftet med den förberedande delen är att ge deltagaren rätt förutsättningar att klara en arbetsmarknadsutbildning.

Rekryteringsutbildning

En rekryteringsutbildning kan användas inom en arbetsmarknadsutbildning där en eller flera arbetsgivare har uttryckt ett anställningsbehov och har för avsikt att anställa deltagare. Arbetsgivaren ska även ta emot deltagare till den arbetsplatsförlagda delen inom utbildningen (APL).

De berörda arbetsgivarna ska medverka aktivt i planering och genomförandet av utbildningen, till exempel genom att vara med vid urval av deltagare eller genom att påverka det flexibla innehållet i utbildningen. Rekryteringsutbildningen innebär ett specifikt utbildningstillfälle för utvalda deltagare.

Användarstöd

Användarstödet hjälper dig som leverantör av tjänster att förstå webbstödet där du hanterar hela processen.

Användarstöd för utbildningar och förberedande utbildningar

Logga in i webbstödet

 

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar (pdf, 29 kB)