Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Aktivitetsbaserade utredningsplatser används för att bedöma en arbetssökandes arbetsförutsättningar och arbetsförmåga.

Vad

Aktivitetsbaserade utredningsplatser är en upphandlad tjänst som används av Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter och sjukgymnaster vid bedömning av en deltagares arbetsförmåga. Syftet med aktivitetsbaserade utredningar är att hitta framgångsfaktorer och träna på deltagarens arbetsförmåga i en anpassad miljö.

För vem

Tjänsten riktar sig till arbetssökande som har behov av kontinuerlig handledning i en arbetssituation. Den kan också användas om konsekvenserna av en arbetssökandes eventuella funktionsnedsättning är svår att bedöma eller om det finns behov av att anpassa arbetsuppgifter eller arbetsmiljö.

Så här fungerar det

Utredningen genomförs aktivitetsbaserat på en utredningsplats där en arbetsterapeut observerar personen i olika arbetssituationer. Resultatet är sedan underlag för en bedömning om vilka arbetsuppgifter och vilken arbetsmiljö som passar i en framtida arbetssituation, eller som rekommendation om andra insatser.

Tjänsten består av:

  • studiebesök och inledningssamtal för planering av utredningen
  • utredningsperiod 4–6 veckor
  • slutsamtal och slutredovisning.