Våra tjänster

Vi upphandlar arbetsförmedlingstjänster för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Vi definierar vilka aktiviteter som ska ingå i tjänsterna, preciserar kraven på er leverantörer, upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna.

Aktivitetsbaserade utredningsplatser

Aktivitetsbaserdade utredningsplatser används för att bedöma en arbetssökandes arbetsförutsättningar och arbetsförmåga.

Arbetsintegrerande övningsplatser

Arbetsintegrerande övningsplatser är en arbetsförberedande insats för arbetssökande med stort behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknads- och rekryteringsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesutbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov av kompetens. Många arbetsmarknadsutbildningar har en obligatorisk förberedande del.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

Syftet med individuellt pedagogiskt stöd är att öka förutsättningarna för arbetssökande med funktionsnedsättning att klara en utbildning.

Introduktion till arbete

Introduktion till arbete riktar sig till arbetssökande som är i behov av förberedande aktiviteter innan de ska delta i andra insatser och program.

Karriärvägledning

Karriärvägledning är en tjänst för arbetssökande som behöver vägledning för att välja vilken typ av arbete eller studier de ska söka och information om hur vägen dit ser ut.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt.

Inga nya avtal efter den 15 april

Avtalet för befintliga rusta och matcha sades upp lördagen den 15 april och den nya tjänsten rusta och matcha 2 startade måndagen den 17 april.

Rusta och matcha 2

Rusta och matcha 2 är en en vidarareutveckling av rusta och matcha. Syftet är att utveckla matchningstjänsten så att den över tid uppnår högre kvalitet och förbättrade resultat samt passar den reformerade myndigheten.

Validering

Validering innebär en bedömning och dokumentation av en persons kunskaper och kompetens oberoende av hur de har förvärvats.

Yrkessvenska

Målgruppen för yrkessvenska är arbetssökande med svaga kunskaper i svenska som parallellt med svenskundervisningen deltar i en annan arbetsmarknadspolitisk insats eller har en anställning.

Gemensamt för alla tjänster

Här hittar du information som gäller för alla upphandlade arbetsförmedlingstjänster.

Rapportera frånvaro och andra avvikelser till Arbetsförmedlingen

 

Leverantören är bunden av den version av Allmänna villkor som ramavtalet anger.

Allmänna villkor för upphandlade tjänster Pdf, 186 kB.


Leverantörer ska meddela Arbetsförmedlingen när deltagaren inte följer det vi kommit överens om eller om något annat sker som till exempel kan påverka ersättningen.

Riktlinjer för att rapportera avvikelser Pdf, 105 kB.


Du hanterar hela processen i vårt webbstöd: företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begära ersättning.

Systemstöd och användarstöd


Deltagare kan ta del av sina handlingar. Som ett led i att göra Arbetsförmedlingen mer tillgänglig för våra kunder har arbetssökande nu möjlighet att ta del av viss information i sina ärenden i webbstödet.

Om arbetssökandes insyn


Här kan du läsa mer i användarstödet kring våld i nära relation.

Ökad uptäckt av våld - användarstöd för leverantörer Pdf, 544 kB.


Aktuella upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår webbplats.

Aktuella upphandlingar


Planerade upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort.

Planerade upphandlingar Pdf, 20 kB.