Upptäck våld i nära relationer

Som leverantör kan du träffa arbetssökande som har utsatts för eller utsätts för våld. Här hittar du information som du behöver för att ge våldsutsatta det stöd och de insatser som de behöver.

Webbkurs och användarstöd

Webbkursen för leverantörer ger dig kunskaper om våld i nära relationer, så att du kan ge utsatta arbetssökande ett bra bemötande och veta vart du kan hänvisa dem vidare för stöd och skydd. Dessutom finns ett användarstöd som beskriver hur du som leverantör kan stödja en arbetssökande som har eller har haft erfarenhet av våld.

Webbkurs med användarstöd om våld i nära relationer

Frågeformulär om våld för kartläggning

Arbetsförmedlingen har tagit fram ett frågeformulär. Du kan använda formuläret som ett samtalsstöd för att kartlägga den arbetssökandes erfarenheter av våld. Om du har fyllt i formuläret under ett samtal med en arbetssökande är det belagt med information som omfattas av sekretess. Det innebär att du måste förstöra formuläret när det är använt.

Frågeformulär om våld för att kartlägga erfarenheter

Ring polisen om situationen är akut

Om det är en akut situation ska polisen kontaktas på telefonnumret 112. Socialtjänsten i kommunen där den arbetssökande är folkbokförd kan erbjuda skydd och stöd. För rådgivning finns Kvinnofridlinjen på telefonnummer 020-50 50 50.

Kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som erbjuder stöd

Ansök om skyddade personuppgifter

Personer som har en hotbild mot sig kan ansöka om skyddade personuppgifter. Skatteverket har tagit fram information om vad skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter innebär, hur man ansöker och vad den som lever med skyddade personuppgifter behöver tänka på.

Skatteverkets information om skyddade personuppgifter

Intervjuserie

Arbetsförmedlingen har tagit fram en intervjuserie med olika experter till dig som vill fördjupa din kunskap om våld i nära relationer.

Arbetsförmedlingens intervjuserie om ökad upptäckt av våld

Vårt uppdrag att öka upptäckten av våld

Regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samverka i frågor om ökad upptäckt av våld. Även Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) ingår i samma regeringsuppdrag och samordnar projektet Stoppa våldet.