Nivåindelning av leverantörer första halvåret 2023

I Arbetsförmedlingens modell för uppföljning av leverantörer delas leverantörerna in i olika nivåer beroende på hur kritiska de är för vår verksamhet.

Uppföljning där den gör störst nytta

Verksamhetskritiska och måttligt verksamhetskritiska leverantörer följs upp med tätare intervall och delvis med andra verktyg, än övriga leverantörer. Syftet är att uppföljningen ska vara effektiv och riskbaserad och utföras där den gör störst nytta. 

Informationen som ligger till grund för nivåindelningen är hur mycket Arbetsförmedlingen historiskt köpt av respektive leverantör under perioden maj 2022 till oktober 2022, prognos över hur användningen av upphandlade tjänster kommer att se ut under första halvåret 2023 samt justering utifrån erfarenhetsmässig kunskap om leverantörerna.

Nivåindelningen uppdateras halvårsvis. Den aktuella nivåindelningen gäller första halvåret 2023.

Nationellt nivåindelade leverantörer första halvåret 2023

Verksamhetskritiska leverantörer

 • Arbetslivsresurs Ar
 • Arcus Utbildning & Jobbförmedling
 • Curanova consulting
 • Enrival
 • Eyes4work
 • Folkuniversitetet
 • Iris Hadar
 • Lernia Utbildning
 • Miljonbemanning
 • NERCIA Utbildning
 • Yrkesakademin

Måttligt verksamhetskritiska leverantörer

 • Academia Eductus
 • Accepta Vi
 • Astar
 • Clustera Sverige
 • Guldjobbet
 • Jobcenter in Sweden
 • Karriärkonsulten
 • Lexicon
 • Mampower Matchning

Uppföljning av upphandlade tjänster

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer. Den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Genomförda och planerade granskningar