Nivåindelning av leverantörer andra halvåret 2021

I Arbetsförmedlingens modell för uppföljning av leverantörer delas leverantörerna in i olika nivåer beroende på hur kritiska de är för vår verksamhet.

Verksamhetskritiska och måttligt verksamhetskritiska leverantörer följs upp med tätare intervall och delvis med andra verktyg, än övriga leverantörer. Syftet med detta är att uppföljningen ska vara effektiv och riskbaserad och utföras där den gör störst nytta.

Informationen som ligger till grund för nivåindelningen är hur mycket Arbetsförmedlingen historiskt köpt av respektive leverantör under perioden november 2020 till april 2021, prognos över hur användningen av upphandlade tjänster kommer att se ut under andra halvåret 2021 samt justering utifrån erfarenhetsmässig kunskap om leverantörerna.

Nivåindelningen uppdateras halvårsvis. Den aktuella nivåindelningen gäller andra halvåret 2021.

Nationellt nivåindelade leverantörer andra halvåret 2021

Verksamhetskritiska leverantörer

 • Arbetslivsresurs Ar AB
 • Arcus Utbildning och Jobbförmedling AB
 • Astar AB
 • Enrival AB
 • Folkuniversitetet
 • Grönlunds Yrkesutbildningar AB
 • Iris Hadar AB
 • Jobbklar Sverige AB
 • Lernia Utbildning AB
 • Matchning och Utveckling i Sverige AB
 • Work for You i Sverige AB
 • YrkesAkademin AB

Måttligt verksamhetskritiska leverantörer

 • ALEA Kompetenshöjning AB
 • Clustera Sverige AB
 • Curonova Consulting AB
 • Eyes 4 Work AB
 • Guldjobbet AB
 • Itineris AB
 • Karriärkonsulten Sverige AB
 • Lexicon AB
 • Manpower Matchning AB
 • Movant AB
 • NERCIA Utbildning AB
 • Veldi AB

Uppföljning av upphandlade tjänster

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer. Den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Genomförda och planerade granskningar