Nivåindelning av leverantörer andra halvåret 2020

I Arbetsförmedlingens modell för uppföljning av leverantörer delas leverantörerna in i olika nivåer beroende på hur kritiska de är för vår verksamhet.

Verksamhetskritiska och måttligt verksamhetskritiska leverantörer följs upp med tätare intervall och delvis med andra verktyg, än övriga leverantörer. Syftet med detta är att uppföljningen ska vara effektiv och riskbaserad och utföras där den gör störst nytta.

Informationen som ligger till grund för nivåindelningen är hur mycket Arbetsförmedlingen historiskt köpt av respektive leverantör under perioden november 2019 till april 2019, prognos över hur användningen av upphandlade tjänster kommer att se ut under andra halvåret 2020 samt justering utifrån erfarenhetsmässig kunskap om leverantörerna.

Nivåindelningen uppdateras halvårsvis. Den aktuella nivåindelningen gäller andra halvåret 2020.

Nationellt nivåindelade leverantörer andra halvåret 2020

Verksamhetskritiska leverantörer

 • Academedia Eductus AB
 • Arbetslivsresurs Ar AB
 • Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
 • Astar AB
 • Folkuniversitetet
 • Grönlunds Yrkesutbildningar AB
 • Hermods AB
 • Iris Hadar AB
 •  
 • Lernia Utbildning AB
 • Work For You i Sverige AB
 • Yrkesakademin AB

Uppföljning av upphandlade tjänster

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer. Den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Genomförda och planerade granskningar