Nivåindelning av leverantörer första halvåret 2020

I Arbetsförmedlingens modell för uppföljning av leverantörer delas leverantörerna in i olika nivåer beroende på hur kritiska de är för vår verksamhet.

De leverantörer som är mer verksamhetskritiska följs upp med tätare intervall, och i viss utsträckning med andra verktyg, än de som är mindre verksamhetskritiska. Syftet med detta är att uppföljningen ska vara effektiv och riskbaserad och utföras där den gör störst nytta.


Informationen som ligger till grund för nivåindelningen är hur mycket Arbetsförmedlingen historiskt köpt av respektive leverantör under perioden maj 2019 till oktober 2019, prognos över hur användningen av upphandlade tjänster kommer att se ut under första halvåret 2020 samt justering utifrån erfarenhetsmässig kunskap om leverantörerna.


Nivåindelningen uppdateras halvårsvis. Den aktuella nivåindelningen gäller första halvåret 2020. Under våren 2020 gör vi en justering som gäller för andra halvåret 2020.

Nationellt nivåindelade leverantörer första halvåret 2020

Verksamhetskritiska leverantörer

  • Academedia Eductus AB
  • Arbetslivsresurs Ar AB
  • Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB
  • Astar AB
  • Folkuniversitetet
  • Hermods AB
  • Iris Hadar AB
  • Lernia Utbildning AB
  • Work For You i Sverige AB
  • Yrkesakademin AB

Uppföljning av upphandlade tjänster

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer. Den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Genomförda och planerade granskningar