Nivåindelning av leverantörer andra halvåret 2019

I Arbetsförmedlingens modell för uppföljning av leverantörer delas leverantörerna in i olika nivåer beroende på hur kritiska de är för vår verksamhet.

De leverantörer som är mer verksamhetskritiska följs upp med tätare intervall, och i viss utsträckning med andra verktyg, än de som är mindre verksamhetskritiska. Syftet med detta är att uppföljningen ska vara effektiv och riskbaserad och utföras där den gör störst nytta.
Informationen som ligger till grund för nivåindelningen är hur mycket Arbetsförmedlingen historiskt köpt av respektive leverantör under perioden november 2018–april 2019, prognos över hur användningen av upphandlade tjänster kommer att se ut under andra halvåret 2019 samt justering utifrån erfarenhetsmässig kunskap om leverantörerna.
Nivåindelningen uppdateras halvårsvis. Den aktuella nivåindelningen gäller andra halvåret 2019. Under hösten 2019 gör vi en justering som gäller för första halvåret 2020.

Nationellt nivåindelade leverantörer andra halvåret 2019

Verksamhetskritiska leverantörer
Academedia Eductus AB

Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB

Astar AB

Folkuniversitetet

Hermods AB

Iris Hadar AB

Lernia Utbildning AB

Work For You i Sverige AB

YrkesAkademin AB

Uppföljning av upphandlade tjänster

Uppföljningen är en central del av vårt samarbete med er leverantörer. Den bidrar till utvecklingen av vår egen och er leverantörers verksamhet.

Genomförda och planerade granskningar