Rusta och matcha som ESF-projekt

Rusta och matcha medfinansieras av
Europeiska unionen/Europeiska socialfonden

Rusta och matcha kommer under 2021 att införas i hela landet i tre etapper, och det är användningen av tjänsten i de ursprungliga 32 kommunerna som ligger till grund för vår utvärdering, vilket gör att tjänsten nu kan utökas i fler kommuner. Syftet med ESF-projektet är att fortsätta dra lärdom av rusta och matcha för att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda så bra matchningstjänster som möjligt i framtiden. Projektet pågår till och med 30 juni 2022.

Vad innebär ESF-projektet för leverantören?

Leverantören behöver skicka en periodisk rapport för alla deltagare i samtliga leveransområden i hela landet, oavsett om de ingår i ESF-projektet eller inte. Däremot får de endast återkoppling, genom en godkänd eller ej godkänd samarbetshistorik, från deltagare som ingår i ESF-projektet.

Genom regelbundna avstämningar via möten, rapporter och utvärderingar kan Arbetsförmedlingen tillsammans med leverantörerna dra lärdomar om tjänsten inför framtiden. Några lärdomar påverkar leverantörerna direkt, andra indirekt.

För att lyckas med att utveckla så bra matchningstjänster som möjligt inför framtiden är samarbetet med leverantörerna av mycket stor betydelse. Vi behöver därför ha en nära dialog för att identifiera både utvecklings- och problemområden.

Vad innebär ESF-projektet för arbetssökande?

Skillnaden för deltagare i en kommun som ingår i ESF-projektet är att den periodiska rapporten (leverantörens rapportering) kommer att synas på Mina sidor, och de deltagare som lämnar medgivande att vara med ESF-projektet bör ta ställning till rapporten genom att godkännana eller ej godkänna den så kallade samarbetshistoriken (närvarorapporten).

Så här ser samarbetshistoriken ut på Mina sidor Powerpoint, 2 MB. (Powerpoint, 2 MB)

Frågor och svar om samarbetshistoriken

Vad innebär ESF-projektet för Arbetsförmedlingen?

Genom finansiering via Europeiska socialfonden (ESF) får Arbetsförmedlingen ännu bättre möjlighet att göra utvärderingar och dra lärdom inför den kommande reformeringen av myndigheten samt utvecklingen av framtida matchningstjänster. En viktig del är att fånga upp hur vi tillsammans med leverantörerna kan utveckla matchningstjänsten för att få så bra tjänster som möjligt.

Med bra och rätt tjänster står vi starkare rustade för att möta behovet av stöd hos breda grupper av arbetssökande i framtiden. Dessutom kan andra arbetsmarknadsmyndigheter inom EU dra lärdom av vår tjänst.

Kontaktperson i ESF-projektet

Om du har frågor om ESF-projektet Rusta och matcha är du välkommen att kontakta projektledaren hos Arbetsförmedlingen, Malin Blomgren.

Områden för lärdom

Följande områden att utvärdera och dra lärdom av är prioriterade i projektet:

Påverkan för arbetssökande och arbetsgivare – identifiera vad som förändras jämfört med tidigare arbetssätt hos myndigheten.

Resultatstyrd ersättningsmodell – leverantören får olika ersättningar från myndigheten för deltagaren beroende på hur väl de lyckas hjälpa deltagarna att nå arbete eller utbildning.

Ökat handlingsutrymme för leverantörer – leverantören har stora möjligheter att, inom de ramar som myndigheten ger, avgöra vilket stöd och vilka aktiviteter som leder till att deltagaren på kortast möjliga tid når målet i tjänsten.

Statistiskt bedömningsstöd och delvis automatiserade processer – bedömningen av vilka arbetssökande som ska placeras i Rusta och matcha görs med ett statistiskt bedömningsstöd och utifrån bedömt avstånd till arbetsmarknaden.

Extern samverkan och koordinering – Arbetsförmedlingens myndighetsutövande roll är fortsatt central medan ansvaret för att tillhandahålla rustande och matchande stöd ligger hos leverantören.

Interna förändringar, struktur och kultur – genom tjänsten får myndigheten möjlighet att pröva delvis nya sätt att organisera och strukturera arbetet kring arbetssökande, och tillsammans med

Relaterad information

Rusta och matcha