Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Som en del av Arbetsförmedlingens reformering ska tjänsten införas successivt i hela landet under året, och införandet sker i tre etapper med start i maj 2021.

Avtalen om Stöd och matchning sägs upp

Rusta och matcha finns idag i 32 kommuner där tjänsten har prövats sedan i mars 2020 som ett ESF-projekt. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt med införandet av Rusta och matcha att säga upp avtalen med leverantörerna av Stöd och matchning i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. I Rusta och matcha kan arbetssökande själva välja leverantör utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Införande av Rusta och matcha sker i tre etapper under 2021

Etapp 1 - maj 53 kommuner fördelat på 14 leveransområden* Läs mer i nyheten från den 23 februari 2021.

Etapp 2 - september 101 kommuner fördelade på 9 leveransområden

Etapp 3 – december 104 kommuner fördelade på 43 leveransområden*

Här kan du ta del av planen för införandet av Rusta och matcha.

* Ett leveransområde är ett geografiskt avgränsat avtalsområde bestående av en eller flera kommuner som används vid upphandling.

Syftet med införandet av Rusta och matcha är att ha en effektivare tjänst med starkare styrning mot mål och resultat, för en bredare grupp av arbetssökande.

Frågor och svar om införandet av Rusta och matcha

Ansökan för att bli leverantör av Rusta och matcha i aktuella kommuner

I mars kommer Arbetsförmedlingen att publicera ett förfrågningsunderlag där fristående aktörer kan lämna ansökningar för att utföra tjänsten i de nya kommunerna. De företag som uppfyller kriterierna kommer att leverera Rusta och matcha. Förfrågningsunderlaget publiceras i Tendsign.

Webbinar för leverantörer

Den 26 mars klockan 9-10 arrangerar Arbetsförmedlingen ett webbinar för alla befintliga och presumtiva leverantörer av Stöd och matchning samt Rusta och matcha. Vi kommer att informera om planen framåt samt besvara frågor.

Här hittar du information och anmälan.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. Arbetsförmedlingen fick i juli 2019 uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster, Rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. I mars 2020 startade Rusta och matcha i 32 kommuner. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster.

Godkänt ESF-projekt

Matchningstjänsten Rusta och matcha infördes i mars 2020 i 32 kommuner. I juni 2020 blev tjänsten även godkänt som ett ESF-projekt, ett europeiskt socialfondsprojekt. I maj 2021 tillkommer ytterligare fyra kommuner. Syftet med projektet är att dra lärdomar om tjänsten inför reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Rusta och matcha som ESF-projekt

Rusta och matcha kommer under 2021 att införas i hela landet i tre etapper, och det är användningen av tjänsten i de ursprungliga 32 kommunerna som ligger till grund för vår utvärdering, vilket gör att tjänsten nu kan utökas i fler kommuner. Syftet med ESF-projektet är att fortsätta dra lärdom av Rusta och matcha för att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda så bra matchningstjänster som möjligt i framtiden. Projektet pågår till och med 30 juni 2022.

Vad innebär ESF-projektet för leverantören?

Leverantören behöver skicka en periodisk rapport för alla deltagare i samtliga leveransområden i hela landet, oavsett om de ingår i ESF-projektet eller inte. Däremot får de endast återkoppling, genom en godkänd eller ej godkänd samarbetshistorik, från deltagare som ingår i ESF-projektet.

Genom regelbundna avstämningar via möten, rapporter och utvärderingar kan Arbetsförmedlingen tillsammans med leverantörerna dra lärdomar om tjänsten inför framtiden. Några lärdomar påverkar leverantörerna direkt, andra indirekt.

För att lyckas med att utveckla så bra matchningstjänster som möjligt inför framtiden är samarbetet med leverantörerna av mycket stor betydelse. Vi behöver därför ha en nära dialog för att identifiera både utvecklings- och problemområden.

Vad innebär ESF-projektet för arbetssökande?

Skillnaden för deltagare i en kommun som ingår i ESF-projektet är att den periodiska rapporten (leverantörens rapportering) kommer att synas på Mina sidor, och de deltagare som lämnar medgivande att vara med ESF-projektet bör ta ställning till rapporten genom att godkännana eller ej godkänna den så kallade samarbetshistoriken (närvarorapporten).

Vad innebär ESF-projektet för Arbetsförmedlingen?

Genom finansiering via Europeiska socialfonden (ESF) får Arbetsförmedlingen ännu bättre möjlighet att göra utvärderingar och dra lärdom inför den kommande reformeringen av myndigheten samt utvecklingen av framtida matchningstjänster. En viktig del är att fånga upp hur vi tillsammans med leverantörerna kan utveckla matchningstjänsten för att få så bra tjänster som möjligt.

Med bra och rätt tjänster står vi starkare rustade för att möta behovet av stöd hos breda grupper av arbetssökande i framtiden. Dessutom kan andra arbetsmarknadsmyndigheter inom EU dra lärdom av vår tjänst.

Kontaktperson i ESF-projektet

Om du har frågor om ESF-projektet Rusta och matcha är du välkommen att kontakta projektledaren hos Arbetsförmedlingen, Malin Blomgren.

Områden för lärdom

Följande områden att utvärdera och dra lärdom av är prioriterade i projektet:

Påverkan för arbetssökande och arbetsgivare – identifiera vad som förändras jämfört med tidigare arbetssätt hos myndigheten.

Resultatstyrd ersättningsmodell – leverantören får olika ersättningar från myndigheten för deltagaren beroende på hur väl de lyckas hjälpa deltagarna att nå arbete eller utbildning.

Ökat handlingsutrymme för leverantörer – leverantören har stora möjligheter att, inom de ramar som myndigheten ger, avgöra vilket stöd och vilka aktiviteter som leder till att deltagaren på kortast möjliga tid når målet i tjänsten.

Statistiskt bedömningsstöd och delvis automatiserade processer – bedömningen av vilka arbetssökande som ska placeras i Rusta och matcha görs med ett statistiskt bedömningsstöd och utifrån bedömt avstånd till arbetsmarknaden.

Extern samverkan och koordinering – Arbetsförmedlingens myndighetsutövande roll är fortsatt central medan ansvaret för att tillhandahålla rustande och matchande stöd ligger hos leverantören.

Interna förändringar, struktur och kultur – genom tjänsten får myndigheten möjlighet att pröva delvis nya sätt att organisera och strukturera arbetet kring arbetssökande, och tillsammans med

Kommuner i ESF-projektet Rusta och matcha

De här 36 kommunerna i 8 leveransområden ingår i ESF-projektet

Blekinge: Karlskrona, Ronneby, Olofström och Karlshamn

Lidköping: Vara, Götene och Lidköping

Oskarshamn: Högsby, Mönsterås och Oskarshamn

Trollhättan: Grästorp, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Lysekil och Uddevalla

Umeå: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Umeå

Västerås: Surahammar, Hallstahammar, Västerås, Sala, Kungsör, Köping och Arboga.

Kommuner som ingår i ESF-projektet från och med maj 2021

Fagersta: Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta

Gotland: Gotland

Frågor och svar om Rusta och matcha

Här svarar vi på frågor om den nya matchningstjänsten

 

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden