Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt. Som en del av Arbetsförmedlingens reformering ska tjänsten införas successivt i hela landet under året, och införandet sker i tre etapper med start i maj 2021.

Avtalen om Stöd och matchning sägs upp

Rusta och matcha finns idag i 32 kommuner där tjänsten har prövats sedan i mars 2020 som ett ESF-projekt. Arbetsförmedlingen kommer samtidigt med införandet av Rusta och matcha att säga upp avtalen med leverantörerna av Stöd och matchning i de berörda kommunerna då tjänsterna inte kan eller bör användas parallellt av juridiska och affärsmässiga skäl. I Rusta och matcha kan arbetssökande själva välja leverantör utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Införande av Rusta och matcha sker i tre etapper under 2021

Etapp 1 - 18 maj, 53 kommuner fördelat på 14 leveransområden* Läs mer i nyheten från den 23 februari 2021.

Etapp 2 - september, 101 kommuner fördelade på 9 leveransområden

Etapp 3 – december, 104 kommuner fördelade på 43 leveransområden*

Här kan du ta del av planen för införandet av Rusta och matcha.

* Ett leveransområde är ett geografiskt avgränsat avtalsområde bestående av en eller flera kommuner som används vid upphandling.

Syftet med införandet av Rusta och matcha är att ha en effektivare tjänst med starkare styrning mot mål och resultat, för en bredare grupp av arbetssökande.

Frågor och svar om införandet av Rusta och matcha

Ansökan för att bli leverantör av Rusta och matcha i aktuella kommuner

I mars kommer Arbetsförmedlingen att publicera ett förfrågningsunderlag där fristående aktörer kan lämna ansökningar för att utföra tjänsten i de nya kommunerna. De företag som uppfyller kriterierna kommer att leverera Rusta och matcha. Förfrågningsunderlaget publiceras i Tendsign.

Webbinar för leverantörer

Den 26 mars klockan 9-10 arrangerar Arbetsförmedlingen ett webbinar för alla befintliga och presumtiva leverantörer av Stöd och matchning samt Rusta och matcha. Vi kommer att informera om planen framåt samt besvara frågor.

Här hittar du information och anmälan.

Bakgrund

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad myndighet. Detta i enlighet med den politiska överenskommelsen i januariavtalet 2019. Arbetsförmedlingen fick i juli 2019 uppdraget att i delar av landet ta fram utvecklade matchningstjänster, Rusta och matcha, i syfte att dra lärdomar inför reformeringen. I mars 2020 startade Rusta och matcha i 32 kommuner. I regleringsbrevet för 2021 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att utöka användningen av utvecklade matchningstjänster.

Godkänt ESF-projekt

Matchningstjänsten Rusta och matcha infördes i mars 2020 i 32 kommuner. I juni 2020 blev tjänsten även godkänt som ett ESF-projekt, ett europeiskt socialfondsprojekt. I maj 2021 tillkommer ytterligare fyra kommuner. Syftet med projektet är att dra lärdomar om tjänsten inför reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Rusta och matcha som ESF-projekt

Kommuner i ESF-projektet Rusta och matcha

De här 36 kommunerna i 8 leveransområden ingår i ESF-projektet

Blekinge: Karlskrona, Ronneby, Olofström och Karlshamn

Lidköping: Vara, Götene och Lidköping

Oskarshamn: Högsby, Mönsterås och Oskarshamn

Trollhättan: Grästorp, Mellerud, Vänersborg, Trollhättan, Sotenäs, Munkedal, Färgelanda, Lysekil och Uddevalla

Umeå: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Umeå

Västerås: Surahammar, Hallstahammar, Västerås, Sala, Kungsör, Köping och Arboga.

Kommuner som ingår i ESF-projektet från och med maj 2021

Fagersta: Skinnskatteberg, Norberg och Fagersta

Gotland: Gotland

Frågor och svar om Rusta och matcha

Här svarar vi på frågor om den nya matchningstjänsten

 

Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden