Rusta och matcha

På regeringens uppdrag ska Arbetsförmedlingen införa utvecklade matchningstjänster under 2020 för att dra lärdomar inför ett kommande reformerat system. Tjänsterna ska vara utformade så att det kan svara mot ett behov av stöd hos breda grupper av arbetssökande kvinnor och män.
Tillsammans med fristående aktörer prövar och utvecklar Arbetsförmedlingen den nya tjänsten, Rusta och matcha, i delar av landet.

Tillsammans med fristående aktörer ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i delar av landet under 2020.  Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas.

Lägesbeskrivning om Rusta och matcha

Den 15 april lämnade Arbetsförmedlingen en rapport till regeringen där myndigheten beskriver införandet av tjänsten, exempelvis val av leveransområden, tjänstens konstruktion och betalningsmodell.

Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad

Nu finns användarstödet

Nu har vi lagt ut användarstödet för Rusta och matcha som startade den 30 mars.
Användarstöd för Rusta och matcha

Nyheter om Rusta och matcha

Självvärdering för bättre kvalitet i Rusta och matcha

Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud

Rusta och matcha fortsätter enligt plan

Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner

Frågor till Arbetsförmedlingens upphandlingschef

Frågor och svar om Rusta och matcha

Här svarar vi på frågor om den nya matchningstjänsten

Vilka fristående aktörer kan vara med?

De fristående aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att vara med. Man kan bli aktuell som leverantör även om man inte är med i inledningsskedet. I ett LOV-system kan nya aktörer ansluta sig löpande.

Tidsplan

 • Oktober – december: Skapande av interna processer och rutiner
 • November – februari: Implementering av utvalda leveransområden
 • 17 januari: Publicering förfrågningsunderlag
 • 30 januari: Hearing om Rusta och matcha
 • 9 mars: Uppsägning av STOM i utvalda geografiska områden
 • Februari – mars: Avtalsgenomgång med leverantörer
 • 30 mars: Start av Kundval Rusta och matcha i 32 kommuner

Uppdraget

 • Arbetsförmedlingen ska utveckla och förbereda matchningstjänster under 2019.
 • Syftet är att pröva och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2022.
 • Arbetet ska ta sin utgångspunkt i ”analysuppdraget”.
 • Inriktning:
  • Ersättningar ska i huvudsak vara resultatbaserade och differentierade.
  • Ersättningar ska vara kostnadseffektiva och ge förutsättningar att öka antalet deltagare.
 • Utöver att pröva hur utvecklade matchningstjänster kan utformas behöver också volymer kunna öka för att förbereda, och öka kapaciteten hos, leverantörer.
 • Höga volymer ökar också möjligheten att utvärdera resultat.

Om tjänsten

Strategiska ställningstaganden - Målgrupp

 • Verktyg för bedömning av arbetssökande
  Utveckla och använda ett verktyg statistiskt bedömning av arbetssökandes behov och avstånd till arbetsmarknaden.
  • Kan ge mer enhetlighet i bedömning och anvisning till tjänsten.
  • Kan ge bättre förutsättningar för uppföljning av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering).
 • Behov att skapa en tjänst för en bredare målgrupp än nuvarande STOM
  • Både matchande och rustande insatser.
  • Utökat behov av rustande insatser jämfört med nuvarande matchningstjänst.
 • Målgrupp
  Arbetssökande som kan gå till arbete eller utbildning inom rimlig tid för att generera resultatersättning.
 • Ersättningsmodell
  Prova en ersättningsmodell med ökat fokus på resultatersättning. Undersöka nya verifikat för resultat (studier och arbete).
 • Öka handlingsutrymme inom nuvarande författningar
  Att inom nuvarande lagstiftning minska detaljkrav och ge större handlingsutrymme och frihet för leverantörer att leverera tjänsten och uppnå resultat.
 • Möjliggöra digitala- och distanslösningar för fristående aktörer
  Kan vara ett sätt möta upp glesbygdsproblematik och påverka leverantörernas kostnader för systemet.
 • LOV och inträdeskrav
  LOV som upphandlingsmodell då stor risk för överprövning med LOU finns.
  Inträdeskrav som säkerställer kvalitet.
 • Geografisk spridning
  Verksamheten genomförs i geografiskt olika områden baserade på FA-regioner (baserade på folkmängd i huvudort).

Områden och kommuner där Rusta och matcha prövas

Rusta och matcha prövas i 32 kommuner

Redan i vår kommer arbetssökande i 32 kommuner att kunna ta del av Kundval Rusta och matcha, som levereras av fristående aktörer. Tillsammans med leverantörerna ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla tjänsten för att kunna dra lärdomar inför upphandling och införande i hela landet under 2022.

De aktuella områdena/kommunerna är valda utifrån en rad aspekter.

– Utgångspunkten har varit att få en så bra bas för utvärdering som möjligt utifrån rådande förutsättningar för leverantörer, arbetssökande och Arbetsförmedlingens verksamhet. Det här kommer att ge en bra bild över både möjligheter och svårigheter framöver, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef, Martin Kruse.

Leveransområden och medverkande kommuner

Kartor över områden och kommuner (pdf, 405 kB)

Umeå

 • Bjurholm
 • Nordmaling
 • Robertsfors
 • Umeå
 • Vindeln
 • Vännäs

Västerås

 • Arboga
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Sala
 • Surahammar
 • Västerås

Trollhättan

 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Sotenäs
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg

Lidköping

 • Götene
 • Lidköping
 • Vara

Oskarshamn

 • Högsby
 • Mönsterås
 • Oskarshamn

Blekinge

 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Olofström
 • Ronneby