Automatiserade tolktjänster

Alla tolkleverantörer som har avtal med Arbetsförmedlingen kan välja mellan en automatiserad eller manuell lösning via webbstödet vid beställning av tolktjänster.

Arbetsförmedlingen erbjuder en integrationslösning som kan leverera och ta emot krypterade XML-meddelande mellan tolkleverantörer och de system hos Arbetsförmedlingen som hanterar hela flödet av tolkbeställningar. Det ger en bättre och säkrare integration mellan dig som leverantör och oss på Arbetsförmedlingen.

Beskrivning av automatisering av tolktjänstbeställningar Pdf, 106 kB.

Så här beställer du automatiserade tolktjänster

  1. Fyll i formuläret nedan och välj att bli ansluten till integrationslösningen B2B.
  2. Skicka in formuläret.
  3. Vi bokar ett uppstartsmöte med dig och startar anslutningsprocessen.
  4. Vi tar fram en testplan och en tidplan tillsammans med dig som leverantör.
  5. Du som leverantör bygger en integrationspunkt (API) mot Arbetsförmedlingens integrationsplattform.
  6. Du gör anpassningar mot Arbetsförmedlingens .xsd och XML-scheman. (Det här steget behövs inte om du använder mejlintegrationslösningen.)
  7. Både Arbetsförmedlingen och leverantören utför integrationstester.
  8. Både Arbetsförmedlingen och leverantören utför också ”Test av XML:er”. (Det här steget behövs inte om du använder mejlintegrationslösningen.)
  9. Innan anslutningen är fullständig bokar vi ett gemensamt beslutsmöte.

Beställ maskin till maskin

Alla obligatoriska fält är uppmärkta med (obligatorisk uppgift).

Vad önskar du? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vad önskar du? (obligatorisk uppgift)


Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk uppgift)
Vi behöver registrera dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. (obligatorisk uppgift)

Tolktjänster

Här hittar du som är leverantör av tolktjänster information om hur du administrerar tolkuppdragen.

Tolktjänster