Kundval Rusta och matcha

På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för en reformerad arbetsmarknadsmyndighet 2021. Fristående aktörer ska då rusta och matcha arbetssökande till jobb. Arbetssökande ska själva kunna välja bland de fristående aktörerna i en ny tjänst baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV).

Tillsammans med fristående aktörer ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla den nya tjänsten, Kundval Rusta och matcha, i delar av landet under 2020.  Syftet är att dra lärdomar inför den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen och de tjänster som ska upphandlas 2021.

Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss

Inför den planerade starten av nya tjänsten Kundval Rusta och matcha i mars 2020, går Arbetsförmedlingen ut med en remiss på förfrågningsunderlaget. Senast den 5 december vill vi ha in synpunkter.

Här finns remissen (Korrigering 2019-11-29. Sidan 10, näst sista stycket. Följande meningar strykes: "Leverantören har möjlighet att kombinera maximalt två (2) referensuppdrag för att uppfylla kravet på erfarenhet. Observera att kombination av två (2) referensuppdrag förutsätter att minst.")

Till nyheten

Stöd och matchning sägs upp i 32 kommuner – ersätts av Kundval Rusta och matcha

Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha, den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
Stöd och matchning sägs upp i 32 kommuner

Nyheter om Rusta och matcha

Remissen på förfrågningsunderlaget

Förändrad tidsplan för Kundval Rusta och matcha

Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner

Workshops om Kundval Rusta och matcha

Frågor till Arbetsförmedlingens upphandlingschef

Frågor och svar om Kundval Rusta och matcha

Här svarar vi på frågor om den nya matchningstjänsten.

Vilka fristående aktörer kan vara med?

De fristående aktörer som uppfyller kraven har möjlighet att vara med. Man kan bli aktuell som leverantör även om man inte är med i inledningsskedet. I ett LOV-system kan nya aktörer ansluta sig löpande.

Tidsplan

 • Oktober – december: Skapande av interna processer och rutiner
 • November – februari: Implementering av utvalda leveransområden
 • Januari: Publicering förfrågningsunderlag
 • Februari, vecka 7: Uppsägning av STOM i utvalda geografiska områden
 • Februari – mars: Avtalsgenomgång med leverantörer
 • Mars: Start av Kundval Rusta och matcha i 32 kommuner

Uppdraget

 • Arbetsförmedlingen ska utveckla och förbereda matchningstjänster under 2019
 • Syftet är att pröva och dra lärdomar under 2020 inför det reformerade system som ska träda i kraft 2021
 • Matchningstjänster kan utvecklas inom en befintlig tjänst, såsom Stöd och Matchning
 • Arbetet ska ta sin utgångspunkt i ”analysuppdraget
 • Inriktning:
  • Ersättningar ska i huvudsak vara resultatbaserade och differentierade
  • Ersättningar ska vara kostnadseffektiva och ge förutsättningar att öka antalet deltagare
 • Arbetsförmedlingen anser att det är bra att få utökade möjligheter att pröva och dra lärdomar inför utformningen av ett reformerat system 2021
 • Utöver att pröva hur utvecklade matchningstjänster kan utformas behöver också volymer kunna öka för att förbereda, och öka kapaciteten hos, leverantörer
 • Höga volymer ökar också möjligheten att utvärdera resultat

Arbetsläget

Redovisning av arbetsläget 23 oktober

Strategiska ställningstaganden - Målgrupp

 • Verktyg för profilering av arbetssökande
  Utveckla och använda ett AI-baserat statistiskt verktyg för att bedöma arbetssökandes behov och avstånd till arbetsmarknaden
  • Kan ge mer enhetlighet i bedömning och anvisning till tjänsten
  • Kan ge bättre förutsättningar för uppföljning - IFAU
 • Behov att skapa en tjänst för en bredare målgrupp än nuvarande STOM
  • Både matchande och rustande insatser.
  • Utökat behov av rustande insatser jämfört med nuvarande matchningstjänst
 • Målgrupp
  Arbetssökande som kan gå till arbete eller utbildning inom rimlig tid för att generera resultatersättning
 • Ersättningsmodell
  Prova en eller om möjligt två ersättningsmodeller med ökat fokus på resultatersättning. Undersöka nya verifikat för resultat (studier och arbete)
 • Öka handlingsutrymme inom nuvarande författningar
  Att inom nuvarande lagstiftning minska detaljkrav och ge större handlingsutrymme och frihet för leverantörer att leverera tjänsten och uppnå resultat
 • Möjliggöra digitala- och distanslösningar för fristående aktörer
  Möjliggöra tjänsteleverans via distans- och digitala lösningar
  • Kan vara ett sätt möta upp glesbygdsproblematik och påverka leverantörernas kostnader för systemet
 •  LOV och inträdeskrav
  LOV som upphandlingsmodell då stor risk för överprövning med LOU finns
  • Inträdeskrav som säkerställer kvalitet
 • Geografisk spridning
  Verksamheten genomförs i geografiskt olika områden baserade på FA-regioner (baserade på folkmängd i huvudort)
  • Process för urval och prioriteringar utarbetad

Genomförandeorganisation

 • Strategisk styrgrupp, tvärfunktionellt sammansatt med representanter från myndighetens ledningsgrupp
 • Operativ styrgrupp, tvärfunktionellt sammansatt
 • Projektteam, tvärfunktionellt sammansatt
 • Myndighetsledningen hålls löpande uppdaterad
 • IFAU har adjungerats in i strategisk styrgrupp
 • Kort tidplan som satts upp av oss själva, givet behovet av erfarenheter och volymsuppbyggnad tidigt 2020
 • Nuvarande arbetsläge. Få beslut på detaljnivå är ännu fattade

Områden och kommuner

Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner

Redan i vår kommer arbetssökande i 32 kommuner att kunna ta del av matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha, som levereras av fristående aktörer. Tillsammans med leverantörerna ska Arbetsförmedlingen pröva och utveckla tjänsten under nästa år för att kunna dra lärdomar inför upphandling och införande i hela landet under 2021.

De aktuella områdena/kommunerna är valda utifrån en rad aspekter.

– Utgångspunkten har varit att få en så bra bas för utvärdering som möjligt utifrån rådande förutsättningar för leverantörer, arbetssökande och Arbetsförmedlingens verksamhet. Det här kommer att ge en bra bild över både möjligheter och svårigheter framöver, säger Arbetsförmedlingens upphandlingschef, Martin Kruse.

Kundval Rusta och matcha
Leveransområden och medverkande kommuner

Kartor över områden och kommuner

Umeå

 • Bjurholm
 • Nordmaling
 • Robertsfors
 • Umeå
 • Vindeln
 • Vännäs

Västerås

 • Arboga
 • Hallstahammar
 • Kungsör
 • Köping
 • Sala
 • Surahammar
 • Västerås

Trollhättan

 • Färgelanda
 • Grästorp
 • Lysekil
 • Mellerud
 • Munkedal
 • Sotenäs
 • Trollhättan
 • Uddevalla
 • Vänersborg

Lidköping

 • Götene
 • Lidköping
 • Vara

Oskarshamn

 • Högsby
 • Mönsterås
 • Oskarshamn

Blekinge

 • Karlshamn
 • Karlskrona
 • Olofström
 • Ronneby