Lämna synpunkter

Har du som leverantör förbättringsförslag, synpunkter eller klagomål?
Vi vill gärna veta!

När vi har tagit emot dina synpunkter gör vi en bedömning av ditt ärende och hör av oss så snart vi har möjlighet. Det kan variera hur lång tid vi behöver och vad det kan leda till. Möjligheten till återkoppling till dig som leverantör varierar beroende på vad sekretesslagstiftningen säger. Vi hanterar alla ärenden med undantag för anonyma klagomål.
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Vi kommer inte att spara dina uppgifter i något register. (Obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Vi kommer inte att spara dina uppgifter i något register. (Obligatorisk uppgift)