Kontakt för leverantörer

Kontaktvägar för dig som är eller är på väg att bli leverantör till Arbetsförmedlingen.

Felaktig utbetalning

Mejla oss om du är leverantör och har fått för lite betalt, fått för mycket betalt eller inte fått betalt alls. Beskriv ärendet i mejlet med hjälp av följande rubriker:

  • Vad har hänt?
  • Vad är gjort?

Det är viktigt att du anger både ärendenummer och det KA-nummer som ärendet gäller.

E-post

Ring till oss på telefonnummer 0771-717 717 om du har frågor. Du når oss måndag-fredag klockan 8-16.                              

Tekniska problem med webbstödet

Ring oss om du får problem med webbstödet, till exempel med att logga in, din behörighet eller registrering av uppgifter.

E-post

Du kan ringa till oss på telefonnummer 0771-717 717 måndag-fredag klockan 8-16.

Driftstopp i webbstödet

Om ett driftstopp i webbstödet pågår i mer än 24 timmar kan vi mejla dig en blankett för våra reservrutiner. Kontakta oss via mejl. 

E-post         

Frågor vid upphandling

Mejla till oss om du har frågor som gäller upphandling.

E-post

Tekniska problem med Tendsign               

Om du har problem med upphandlingsverktyget Tendsign, till exempel med att logga in eller med att lämna anbud kan du mejla supporten på Tendsign. 

E-post till Tendsign

Uppföljning av leverantörer

Mejla till oss om du har frågor till våra uppföljare av arbetsförmedlingstjänster.

E-post

Handlingar och samarbetsavtal

Handlingar som samarbetsavtal med underleverantör, uppsägning av avtal, hyresavtal med mera skickas till avtalsförvaltning.

E-post

Ge oss dina synpunkter

Har du som leverantör synpunkter eller vill klaga på något? Lämna dina förslag på förbättringar eller klagomål i formuläret.

Fyll i dina synpunkter