Kontakt för leverantörer

Kontaktvägar för dig som är eller är på väg att bli leverantör till Arbetsförmedlingen.

Informativ rapport - tillfällig rutin för fristående aktörer inom rusta och matcha

För närvarande går det inte att skicka in informativ rapport via systemstödet Mina sidor fristående aktörer. Därför har en tillfällig rutin tagits fram, som innebär att du fyller i ett webbformulär med referens för arbetssökande, samt ditt mobilnummer. Arbetsförmedlingen kommer sedan att kontakta dig.

Skicka in informativ rapport - rusta och matcha

Felaktig utbetalning

Mejla oss om du är leverantör och har fått för lite betalt, fått för mycket betalt eller inte fått betalt alls. Beskriv ärendet i mejlet med hjälp av följande rubriker:

  • Vad har hänt?
  • Vad är gjort?

Det är viktigt att du anger både ärendenummer och det KA-nummer som ärendet gäller.

E-post vid felaktig utbetalning

Ring till oss på telefonnummer 0771-717 717 om du har frågor. Du når oss måndag-fredag klockan 8-16.                              

Tekniska problem med webbstödet

Ring oss om du får problem med webbstödet, till exempel med att logga in, din behörighet eller registrering av uppgifter.

E-post vid tekniska problem med webbstödet

Du kan ringa till oss på telefonnummer 0771-717 717 måndag-fredag klockan 8-16.

Driftstopp i webbstödet

Om ett driftstopp i webbstödet pågår i mer än 24 timmar kan vi mejla dig en blankett för våra reservrutiner. Kontakta oss via mejl. 

E-post vid driftstopp i webbstödet      

Frågor kring upphandling och avtal

  • Frågor som rör ert avtal med Arbetsförmedlingen hänvisas till avtalsansvarig som står på det aktuella kontraktet.
  • Frågor som rör en pågående upphandling hänvisas till frågor och svar funktionen i TendSign för den aktuella upphandlingen.

Arbetsförmedlingens pågående upphandlingar

Tekniska problem med Tendsign               

Om du har problem med upphandlingsverktyget Tendsign, till exempel med att logga in eller med att lämna anbud kan du mejla supporten på Tendsign. 

E-post till Tendsign

Handlingar och samarbetsavtal

Handlingar som samarbetsavtal med underleverantör, uppsägning av avtal, hyresavtal med mera skickas till avtalsförvaltning.

E-post om handlingar och samarbetsavtal

Ge oss dina synpunkter

Vi tar gärna del av dina synpunkter, de är viktiga för vårt utvecklingsarbete. Det gäller såväl klagomål och förslag som något du tycker är bra. Tack för att du hjälper oss att förbättras.

Fyll i dina synpunkter