Kontakt för leverantörer

Kontaktvägar för dig som är eller är på väg att bli leverantör till Arbetsförmedlingen.

Frågor om leverantörsportalen och Peppol

 • Titta först om svaret på din fråga finns att hitta under frågor och svar:

Frågor och svar rusta och matcha

 • Allmän information om E-handel hittar du här:

Elektroniska fakturor och handel

 • Tekniska beskrivningar kring order och faktura hittar du här:

Tekniska beskrivningar

E-post vid frågor om leverantörsportalen och Peppol:

 • Skriv ”leverantörsanslutning” i ärenderaden om du har frågor kring förändringar i er elektroniska uppsättning.
 • Skriv ”leverantörsportal” respektive ”Peppol” i ärenderaden beroende på vilken lösning din fråga avser.

ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Frågor om order och fakturor

 • Titta först om svaret på din fråga finns att hitta under frågor och svar:

Frågor och svar rusta och matcha

 • Tekniska beskrivningar kring order och faktura hittar du här:

Tekniska beskrivningar

E-post vid frågor om order och fakturor:

 • Skriv ”order och faktura” i ärenderaden samt vilken tjänst din fråga gäller (exempelvis ”rusta och matcha” eller ”karriärvägledning”).

ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Ekonomistöd övrigt

 • Titta först om svaret på din fråga finns att hitta under frågor och svar:

Frågor och svar rusta och matcha

E-post till ekonomistöd i övriga frågor:

 • Skriv ”övriga frågor” i ärenderaden samt vilken tjänst din fråga gäller (exempelvis ”rusta och matcha” eller ”karriärvägledning”).

ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Informativ rapport

Du som är leverantör av rusta och matcha kan från den 1 december skicka in informativ rapport via ”Mina sidor för fristående aktörer”. Du hittar den informativa rapporten under rubriken ”rapportering” i deltagarinformationen i ”Mina sidor för fristående aktörer”.

Användarstöd: Mina sidor fristående aktörer. Powerpoint, 19 MB. (Powerpoint, 19 MB)

Felaktig utbetalning

Mejla oss om du är leverantör och har fått för lite betalt, fått för mycket betalt eller inte fått betalt alls. Beskriv ärendet i mejlet med hjälp av följande rubriker:

 • Vad har hänt?
 • Vad är gjort?

Det är viktigt att du anger både ärendenummer och det KA-nummer som ärendet gäller.

E-post vid felaktig utbetalning

Ring till oss på telefonnummer 0771-717 717 om du har frågor. Du når oss måndag-fredag klockan 8-16.                              

Tekniska problem med webbstödet

Ring oss om du får problem med webbstödet, till exempel med att logga in, din behörighet eller registrering av uppgifter.

E-post vid tekniska problem med webbstödet

Du kan ringa till oss på telefonnummer 0771-717 717 måndag-fredag klockan 8-16.

Frågor kring upphandling och avtal

 • Frågor som rör ert avtal med Arbetsförmedlingen hänvisas till avtalsansvarig som står på det aktuella kontraktet.
 • Frågor som rör en pågående upphandling hänvisas till frågor och svar funktionen i TendSign för den aktuella upphandlingen.

Arbetsförmedlingens pågående upphandlingar

Tekniska problem med Tendsign               

Om du har problem med upphandlingsverktyget Tendsign, till exempel med att logga in eller med att lämna anbud kan du mejla supporten på Tendsign. 

E-post till Tendsign

Handlingar och samarbetsavtal

Handlingar som samarbetsavtal med underleverantör, uppsägning av avtal, hyresavtal med mera skickas till avtalsförvaltning.

E-post om handlingar och samarbetsavtal

Ge oss dina synpunkter

Vi tar gärna del av dina synpunkter, de är viktiga för vårt utvecklingsarbete. Det gäller såväl klagomål och förslag som något du tycker är bra. Tack för att du hjälper oss att förbättras.

Fyll i dina synpunkter