Frågor och svar

Frågor och svar och kontaktvägar för dig som är eller är på väg att bli leverantör till Arbetsförmedlingen.

Rusta och matcha

Hitta svaret på din fråga under frågor och svar:

Frågor och svar om rusta och matcha 2

Frågor och svar om rusta och matcha

Avvikelserapportering

Under länken nedanför hittar du vanliga frågor och svar om varför leverantörer ska skicka avvikelserapporter och hur du praktiskt ska tillämpa riktlinjerna för avvikelserapportering i olika situationer.  

Rapportera frånvaro och andra avvikelser till Arbetsförmedlingen                  

Leverantörsportalen och Peppol

Hitta svaret på din fråga under frågor och svar:

Frågor och svar om rusta och matcha 2

Frågor och svar om rusta om matcha

Allmän information om e-handel:

Elektroniska fakturor och handel

Tekniska beskrivningar om order och faktura:

Tekniska beskrivningar Excel, 172 kB.

E-post vid frågor om leverantörsportalen och Peppol:

 • Skriv ”leverantörsanslutning” i ärenderaden om du har frågor kring förändringar i er elektroniska uppsättning.
 • Skriv ”leverantörsportal” respektive ”Peppol” i ärenderaden beroende på vilken lösning din fråga avser.

ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Order och fakturor

Hitta svaret på din fråga under frågor och svar:

Frågor och svar om rusta och matcha

Tekniska beskrivningar om order och faktura:

Tekniska beskrivningar Excel, 172 kB.

Exempelfiler: XML-filer för order och fakturor - Rusta och matcha:

Exempelorder grundersättning

E-post vid frågor om order och fakturor:

 • Skriv ”order och faktura” i ärenderaden samt vilken tjänst din fråga gäller (exempelvis ”rusta och matcha” eller ”karriärvägledning”).

ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Ekonomistöd övrigt

Hitta svaret på din fråga under frågor och svar:

Frågor och svar om rusta och matcha

E-post till ekonomistöd i övriga frågor:

 • Skriv ”övriga frågor” i ärenderaden samt vilken tjänst din fråga gäller (exempelvis ”rusta och matcha” eller ”karriärvägledning”).

ekonomistod@arbetsformedlingen.se

Informativ rapport

Du som är leverantör av rusta och matcha kan från den 1 december skicka in informativ rapport via ”Mina sidor för fristående aktörer”. Du hittar den informativa rapporten under rubriken ”rapportering” i deltagarinformationen i ”Mina sidor för fristående aktörer”.

Användarstöd: Mina sidor fristående aktörer (powerpoint) Powerpoint, 5 MB.

Felaktig utbetalning

Mejla oss om du är leverantör och har fått för lite betalt, fått för mycket utbetalt eller inte fått utbetalt alls. Beskriv ärendet i mejlet med hjälp av följande rubriker:

 • Vad har hänt?
 • Vad är gjort?

Det är viktigt att du anger både ärendenummer och det KA-nummer som ärendet gäller.

E-post vid felaktig utbetalning

Ring till oss på telefonnummer 0771-717 717 om du har frågor. Du når oss måndag-fredag klockan 8-16.                              

Tekniska problem med webbstöd

Använd formuläret för att rapportera problem med KA webbstöd eller Mina sidor för fristående aktörer. Till exempel vid problem med att logga in, din behörighet eller registrering av uppgifter.

Rapportera problem med webbstöd för leverantörer (formulär)

Vid akuta problem kan du ringa oss på telefonnummer 0771-717 717 måndag-fredag klockan 8-16.

Upphandling och avtal

 • Frågor som rör ert avtal med Arbetsförmedlingen hänvisas till avtalsansvarig som står på det aktuella kontraktet.
 • Frågor som rör en pågående upphandling hänvisas till frågor och svar funktionen i TendSign för den aktuella upphandlingen.

Arbetsförmedlingens pågående upphandlingar

Tekniska problem med Mercell Tendsign

Om du har problem med upphandlingsverktyget Tendsign, till exempel med att logga in eller med att lämna anbud kan du kontakta deras support. 

Kundsupport Mercell Tendsign

Handlingar och samarbetsavtal

Handlingar som samarbetsavtal med underleverantör, uppsägning av avtal, hyresavtal med mera skickas till avtalsförvaltning.

E-post om handlingar och samarbetsavtal

Ansökan om skadeersättning

Om en deltagare har orsakat skada, som medfört en kostnad för er som leverantör, kan ni ansöka om skadeersättning hos oss på Arbetsförmedlingen.

Information om skadeersättning                

Servicekontoren

På Statens servicecenters servicekontor får kunderna hjälp med att:

 • använda Arbetsförmedlingens tjänster på webben
 • skriva in sig på Arbetsförmedlingen
 • aktivitetsrapportera
 • fylla i och skriva ut blanketter och intyg.

Servicekontoren är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Statens servicecenter.

Vår service på ett servicekontor              

Ge oss dina synpunkter

Vi tar gärna del av dina synpunkter, de är viktiga för vårt utvecklingsarbete. Det gäller såväl klagomål och förslag som något du tycker är bra. Tack för att du hjälper oss att förbättras.

Fyll i dina synpunkter