Utbildningskontrakt

Utbildningskontrakt för unga är till för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Insatsen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Utbildningskontrakt innebär att ungdomar kan studera på Komvux eller folkhögskola med målet att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid.

  • Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt.
  • En förutsättning för utbildningskontrakt är att Arbetsförmedlingen och kommunen tecknat en lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.
  • Om studierna kombineras med anställning kan deltagaren få anställningsstöd förutsatt att deltagaren uppfyller kriterierna för det.

Läs mer om insatsen:

Förordning (2015:502) om viss samverkan för unga och nyanlända

Logga in i webbstödet:

I webbstödet hanterar du företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begär ersättning. Logga in med e-legitimation.

Problem med webbstödet?

Ring till oss på telefonnummer 0771-717 717 om du har frågor eller behöver support. Du når oss måndag-fredag klockan 8-16. Du kan också mejla till oss.

E-post