Utbildningskontrakt avvecklas

Möjligheten att ingå överenskommelse om utbildningskontrakt mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och en arbetssökande ungdom som saknar gymnasieexamen upphörde den 1 januari 2020.

Regeringen beslutade den 28 november 2019 om avveckling av utbildningskontrakt. Beslutet innebar att det från och med den 1 januari 2020 inte längre är möjligt att ingå nya överenskommelser om utbildningskontrakt. Möjligheten till studiebidrag på en högre nivå liksom möjligheten till utvecklingsersättning på en högre nivå för den som studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt upphörde samma datum.

För de som redan studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt gäller en övergångsbestämmelse som innebär att den som den 1 januari studerar inom ramen för ett utbildningskontrakt kan fortsätta att delta i insatser inom utbildningskontraktet, dock längst till och med den 20 september 2020.

Insatsen var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen

Utbildningskontrakt för unga är till för ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Insatsen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.

Utbildningskontrakt innebär att ungdomar kan studera på Komvux eller folkhögskola med målet att fullfölja en gymnasieutbildning. Vid behov kan studier på deltid kombineras med arbete eller praktik på deltid.

  • Utbildningskontrakt är en insats som Arbetsförmedlingen och kommunen genomför gemensamt.
  • En förutsättning för utbildningskontrakt är att Arbetsförmedlingen och kommunen tecknat en lokal överenskommelse om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.
  • Om studierna kombineras med anställning kan deltagaren få anställningsstöd förutsatt att deltagaren uppfyller kriterierna för det.

Läs mer om insatsen:

Förordning (2015:502) om viss samverkan för unga och nyanlända

Logga in i webbstödet:

I webbstödet hanterar du företagsinformation, handlingar som rör arbetssökande och begär ersättning. Logga in med e-legitimation.

Mer om utbildningskontrakt

Problem med webbstödet?

Ring till oss på telefonnummer 0771-717 717 om du har frågor eller behöver support. Du når oss måndag-fredag klockan 8-16. Du kan också mejla till oss.

E-post