Telefonservice till kommuner

Du vet väl att Arbetsförmedlingen har en särskild telefonservice i samverkansärenden för dig som jobbar i en kommun? Vi har också en digital tjänst där du kan hämta uppgifter om arbetssökande via systemstödet SSBTEK.

0771–717 717 i samverkansärenden

Telefontjänsten 0771-717 717, som även kallats för myndighetsingången, infördes för drygt två år sedan och har successivt förstärkts för att bättre kunna möta kommunernas handläggare i samverkansärenden. Telefontjänsten är bemannad vardagar klockan 8-16. Här kan du som är handläggare inom offentlig förvaltning få hjälp med:

  • Information kring den arbetssökandes planering, inskrivning, aktiviteter och ersättning med mera.
  • Svar på generella frågor i samverkansärenden.
  • Samråd med arbetsförmedlare kring individens planering.

Tänk på att frågor om arbetssökande utöver dem som du kan hämta digitalt i systemstödet SSBTEK, kräver ett samtycke. Skicka i så fall in samtycket till Arbetsförmedlingen innan kontakt.

– På det här sättet vill vi göra det enklare att nå oss och dessutom kunna hjälpa till med att föra ärenden till rätt instans när så behövs, säger Stefan Popovic, avdelningschef på Arbetsförmedlingen.

Kontakt för myndigheter, kommuner och a-kassor

Hämta uppgifter digitalt

Arbetsförmedlingen har en digital tjänst där du som är handläggare inom ekonomiskt bistånd kan hämta uppgifter om arbetssökande via systemstödet SSBTEK.

Den digitala tjänsten är enbart öppen i handläggningsärenden som gäller ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Hämta uppgifter