För kommuner

Hämta uppgifter

Biståndshandläggare kan hämta uppgifter från oss.

Informationsutbyte

Informationsutbyte unga i kommuner för att följa upp insatser.

Kontakt för kommuner

För frågor i samverkansärenden.

Ungdomsjobb 2021

Projektet Ungdomsjobb 2021.