Elektroniska fakturor

Från och med den 1 april 2019 måste alla leverantörer till stat, kommun och landsting skicka elektroniska fakturor på alla köp. Lagen omfattar alla Arbetsförmedlingens inköp som genererar en faktura oavsett belopp.

Fakturor till Arbetsförmedlingen

 • Om du vill fakturera via ditt ekonomisystem måste du göra en uppsättning hos både vår VAN-operatör och din VAN-operatör.
 • Mejla ditt företags organisationsnummer, kontaktperson och en mejladress så skickar vi ett formulär för att starta anslutningsprocessen till e-fakturor.
 • Arbetsförmedlingen tar inte emot pappersfakturor från och med den 1 april 2019.
 • Pdf är inte ett godkänt format.

E-post

Leverantörsportalen

För de leverantörer som inte kan utväxla elektroniska affärsdokument enligt SFTI:s rekommendationer erbjuder Arbetsförmedlingen en kostnadsfri leverantörsportal. Arbetsförmedlingen bekostar inte eventuell integration mellan leverantörens affärssystem och leverantörsportalen.

Leverantörsportalen erbjuder leverantörer möjlighet till e-handel genom avrop mot ramavtal eller fristående e-fakturor. För att börja skicka fakturor via Leverantörsportalen anmäl ditt företag via 

Beställ leverantörsportalen

Information på fakturan

Inköpsordernummer är ett datum följt av löpnummer (till exempel IN170820-12); om ingen inköpsorder finns ska du använda ett referensnummer. Det är fem siffror långt och börjar med siffran tre (till exempel 30428).

Fakturorna ska också innehålla följande uppgifter:

 • leverantörens fullständiga namn, adress samt referens
 • leverantörens moms/organisationsnummer
 • uppgift om F-skatt
 • fakturanummer
 • fakturabelopp
 • fakturadatum
 • förfallodatum
 • totalt momsbelopp samt momssats
 • bank- eller plusgiro
 • vara och mängd eller tjänst, beskrivning samt dess omfattning
 • kundens fullständiga namn och adress.

Skicka eventuella bilagor och specifikationer tillsammans med fakturan. Vid kreditfakturering ska hänvisning till debetfakturan ingå.

Betalningsvillkor

 • 30 dagar från ankomstdatum
 • vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

E-handel

Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med att införa och ansluta leverantörer till e-handel. Det gäller myndighetens samtliga inköp av både varor och tjänster.
Genom att verka för automatiserade affärsprocesser kan vi gemensamt få en mer effektiv och miljövänlig hantering. Det är även en del av vårt uppdrag enligt förordningen om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Arbetsförmedlingen har stöd för följande standardiserade affärsprocesser:

 • beställningsprocess SFTI/ESAP6
 • beställningsprocess SFTI/Varukorg/punch-out
 • beställningsprocess SFTI/ESAP9
 • beställningsprocess SFTI Svehandel
 • PEPPOL

Arbetsförmedlingens uppgifter

Organisationsnummer: 202100-2114

VAN-operatör: Postnord/Strålfors

Elektronisk identitet hos Postnord/Strålfors: SE2021002114

GLN-kod: 7332654000000

PEPPOL-id: 0007:2021002114

Kontakt

E-post

Automatiserade uttag av ekonomiska underlag

Som leverantör av arbetsförmedlingstjänster kan du ansluta till en automatiserad lösning vid uttag av ekonomiska underlag. Det ger en bättre och säkrare integration mellan dig som leverantör och oss på Arbetsförmedlingen.

Beställ integrationslösningen