Referensuppdrag - så gör du rätt

För att bli leverantör av rusta och matcha 2 behöver du fylla i en ansökan som bland annat ska innehålla två olika referensuppdrag – ett rustande och ett matchande. Varje enskild ansökan bedöms sedan individuellt.

Ansökan i Mercell tendsign

Du som vill bli leverantör av tjänsten rusta och matcha 2 hos Arbetsförmedlingen behöver fylla i en grundläggande ansökan som görs i Mercell Tendsign. För att kunna bli godkänd som leverantör krävs bland annat att du bifogar två olika referensuppdrag till ansökningen – ett rustande och ett matchande. Du som är leverantör av rusta och matcha behöver inte bifoga två olika referensuppdrag, det går bra att hänvisa till ditt tidigare/pågående avtal.

Under rubriken Relaterad information kan du läsa mer om vad som krävs för att ha chans att bli godkänd.