Referensuppdrag - så gör du rätt

För att bli leverantör av Rusta och matcha behöver du fylla i en ansökan som bland annat ska innehålla två olika referensuppdrag – ett rustande och ett matchande. Varje enskild ansökan bedöms sedan individuellt. Läs här om vad som krävs för att ha chans att bli godkänd.

Du som vill bli leverantör av tjänsten Rusta och matcha hos Arbetsförmedlingen behöver fylla i en grundläggande ansökan som görs i Tendsign. För att kunna bli godkänd som leverantör krävs bland annat att du bifogar två olika referensuppdrag till ansökningen – ett rustande och ett matchande.