Dynamiskt inköpssystem – DIS

Ett dynamiskt inköpssystem (DIS) är en helt elektronisk metod för upphandling som gör det möjligt för Arbetsförmedlingen att köpa tjänster av leverantörer på ett flexibelt och effektivt sätt. DIS passar alla typer av leverantörer.

Vad är DIS (Dynamiskt inköpssystem)?

DIS är ett automatiserat system som ger Arbetsförmedlingen möjlighet att göra upphandlingar baserat på ett aktuellt behov i stället för att göra stora upphandlingar på förhand. Inköpssystemet liknar en vanlig upphandling men är en snabbare process. 

I ett dynamiskt inköpssystem är antalet anbudssökanden inte begränsat och det går att ansöka om att få vara med under hela giltighetstiden.

DIS passar alla typer av företag, oavsett storlek, även dem som inte har någon tidigare erfarenhet av att vara leverantörer till Arbetsförmedlingen. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till systemet.

Frågor via tendsign

Alla upphandlingar i DIS sker digitalt. Har ni frågor går det bra att ställa dem elektroniskt via frågor- och svarfunktionen i upphandlingsverktyget Tendsign.

Hur går det till?

Inköpssystemet är en enkel process i två steg. Man börjar med att ansöka om att bli godkänd som leverantör till Arbetsförmedlingen. I nästa steg blir de godkända leverantörerna tillfrågade om att lämna anbud till de aktuella upphandlingarna som de är kvalificerade för.

Den som vinner anbudsansökan, skriver sedan kontrakt med Arbetsförmedlingen och därefter ska utbildningen startas inom utsatt tid.

Urvalsgrunder

Urvalsgrunder kan vara det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet eller det mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Ytterligare urvalsgrunder är kvalitetsutvärdering (till exempel genomförandebeskrivning), kompetens och erfarenhet hos leverantörens personal.

Lämna anbud

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Du deltar i våra upphandlingar via upphandlingsverktyget Tendsign.

Mercell Tendsign