Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2020-06-17

  Fler deltagare i Stöd och matchning under 2020

  Antalet deltagare i tjänsten Stöd och matchning, STOM, planeras öka betydligt under 2020. Arbetsförmedlingens ambition är att fördubbla antalet deltagare jämfört med dagens nivå. Just nu deltar strax över 20 000 arbetssökande i snitt per månad.

 • Publicerad: 2020-05-20

  Uppföljning av leverantörer görs efter vanliga rutiner

  Sedan en tid tillbaka uppmanar Arbetsförmedlingen att leverantörer av arbetsmarknadstjänster och utbildningar genomför sin verksamhet på distans så långt det är möjligt. Myndigheten kommer att följa upp distansverksamheten på samma sätt som före utbrottet av covid-19.

 • Publicerad: 2020-05-07

  Nya möjligheter att erbjuda STOM på distans

  På grund av coronapandemin kan arbetssökande nu fritt välja distansleverantör för tjänsten Stöd och matchning STOM. Sista startdag är den 30 juni 2021.

 • Publicerad: 2020-05-04

  Arbetsförmedlingen omprioriterar för att hantera den stigande arbetslösheten

  För att hantera den snabbt stigande arbetslösheten prioriterar Arbetsförmedlingen nu om sina insatser till arbetssökande. Bland annat innebär det en utökning av antalet deltagare i matchningstjänster. Men läget på arbetsmarknaden är svårbedömt.

 • Publicerad: 2020-04-15

  Lägesrapport Rusta och matcha inlämnad

  Ett av Arbetsförmedlingens uppdrag är att under 2020 införa nya matchningstjänster för att dra lärdomar inför fortsatt utveckling av det arbetsmarknadspolitiska arbetet. Nu har myndigheten lämnat en lägesbeskrivning till regeringen.

 • Publicerad: 2020-03-30

  Arbetsförmedlingen lanserar ny matchningstjänst

  I dag den 30 mars startar Arbetsförmedlingen matchningstjänsten Rusta och matcha i 6 leveransområden, sammanlagt 32 kommuner. Tjänsten ersätter Stöd och matchning, STOM, som har sagts upp i berörda kommuner. Tjänsten är väl anpassad för att möjliggöra samtal och möten med deltagare på distans, vilket passar bra med tanke på det rådande läget med coronaviruset.

 • Publicerad: 2020-03-24

  Brev till kommunerna inför starten av Rusta och matcha den 30 mars

  Inför starten av Rusta och matcha den 30 mars skickade Arbetsförmedlingen den 24 mars ett informationsbrev till de 32 kommunerna som ska delta i Rusta och matcha. I brevet finns också kontaktuppgifter till ansvariga för tjänsten på Arbetsförmedlingen.

 • Publicerad: 2020-03-24

  Digitala tjänster för verksamhet på distans

  Nyligen uppmanade Arbetsförmedlingen att du som leverantör nu ska gå över till att bedriva din verksamhet på distans, så långt det är möjligt. För att stötta dig i detta har vi därför tagit fram en sida med tips på arbetsformedlingen.se.

 • Publicerad: 2020-03-20

  Arbetsförmedlingen ställer om klassrumsbundna aktiviteter till distans

  Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland andra gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar.

 • Publicerad: 2020-03-17

  Kunder som varit i coronadrabbade områden bör hanteras på distans

  Vi rekommenderar att kunder som uppger att de varit i de riskområdena som utpekas av Folkhälsomyndigheten hanteras på distans under 14 dagar.