Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-09-09

  Utökning i kriterier för rusta och matcha

  Den 1 augusti gjordes en förändring av bedömningsstödet så att fler långtidsarbetslösa får ta del av tjänsten rusta och matcha. Nya rutiner har tidigare kommunicerats som nu kompletteras med en utökning. Den innebär att förutom jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) godkänns även jobbgarantin för ungdomar (UGA) och etableringsprogrammet (ETP).

 • Publicerad: 2021-09-06

  Snart dags för nytt fakturahanteringssystem

  Nu genomför vi en övergång från dagens självfakturaflöde till e-handel via PEPPOL. Den sker i samband med etapp 2 i övergången från stöd och matchning till rusta och matcha som är planerad till den 29 september. I samband med detta lanseras den nya digitala infrastrukturen för leverantörer vilken är tänkt att ersätta nuvarande KA Webb.

 • Publicerad: 2021-09-02

  Webbinarium om rusta och matcha den 21 september

  Arbetsförmedlingen arrangerar tisdagen den 21 september ett webbinarium för fristående aktörer för att informera och besvara frågor om matchningstjänsten rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-08-24

  Nya digitala lösningar i rusta och matcha från den 29 september

  Rusta och matcha införs i hela Sverige i tre etapper. Den 29 september startar etapp 2 som innebär att vi går från stöd och matchning till rusta och matcha i ytterligare 9 leveransområden och 101 kommuner. Införandet av rusta och matcha inkluderar nya digitala lösningar för fristående aktörer.

 • Publicerad: 2021-08-23

  Förtydligande om hur långtidsarbetslösa prioriteras i rusta och matcha

  Den 1 augusti gjordes en förändring av bedömningsstödet så att fler långtidsarbetslösa får ta del av tjänsten rusta och matcha. Nu förtydligar vi ytterligare vad det innebär. Förutom 13 månaders inskrivningstid krävs även ett beslut om jobb och utvecklingsgarantin (JOB) samt ett ja från det statistiska bedömningsstödet.

 • Publicerad: 2021-08-13

  Arbetsförmedlingen lämnar ny lägesbeskrivning om rusta och matcha

  Matchningstjänsten rusta och matcha (KROM) införs under året i hela landet. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat en aktuell lägesbeskrivning av arbetet till Arbetsmarknadsdepartementet.

 • Publicerad: 2021-07-29

  Långtidsarbetslösa prioriteras i rusta och matcha

  Från och med den 1 augusti kommer fler långtidsarbetslösa att anvisas till rusta och matcha. Detta för att motverka och bryta den ökande långtidsarbetslösheten.

 • Publicerad: 2021-07-16

  Frågor och svar inför växling till rusta och matcha

  Här får du svar på frågor som kan tänkas uppstå inför växlingen till rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-07-08

  Nytt fakturasystem för leverantörer införs i höst

  I samband med etapp 2 av införandet av rusta och matcha går Arbetsförmedlingen över till ett nytt betalsystem. Systembytet görs successivt och startar i september för de leverantörer som blir godkända i leveransområden för etapp 2, men kommer så småningom gälla alla.

 • Publicerad: 2021-07-05

  Uppsägningen av stöd och matchning och start av rusta och matcha etapp 2

  Tjänsten stöd och matchning sägs nu upp i ytterligare 101 kommuner (etapp 2). I de kommuner där stöd och matchning sägs upp sker uppsägningen av tjänsten fredagen den 24 september. Rusta och matcha startar sedan onsdagen den 29 september.