Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-03-12

  Så införs Rusta och matcha i hela Sverige

  Matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) ska införas i hela Sverige. Det är ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Införandet sker i tre etapper med start i maj 2021. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i de aktuella kommunerna.

 • Publicerad: 2021-02-26

  Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för arbetssökande

  Arbetssökande som deltar i en tjänst hos en leverantör ska sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro på grund av vård av barn direkt till Arbetsförmedlingen. Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för deltagaren i tjänsten.

 • Publicerad: 2021-02-23

  Uppdaterad nyhet: Rusta och matcha utökas med 53 nya kommuner i maj

  I maj planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 53 kommuner. Detta är ett nytt steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen inför 2022. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i dessa kommuner.

 • Publicerad: 2021-02-17

  Komplettering av nyhet gällande problem i systemstöd

  Vi har tidigare informerat om att vi har kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Det kan bland annat innebära svårigheter att registrera handlingar i tid. Vi beklagar de problem som det innebär för dig.

 • Publicerad: 2021-02-16

  Krav på alla leverantörer att använda en säker videomötestjänst

  För att garantera säkerhetskraven för hantering av känslig information ska en säker tjänst för videomöten eller telefon användas i möten med upp till fyra deltagare.

 • Publicerad: 2021-02-11

  Rusta och matcha utökas till fler kommuner 2021

  Rusta och matcha kommer stegvis att utökas till fler kommuner med start under våren. Det framgår av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 och är ett steg i Arbetsförmedlingens reformering.

 • Publicerad: 2021-02-08

  Kostnader för köp av tjänster ökar 2021

  I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 5 februari anger att kostnaderna för köp av tjänst och utbildning ökar under 2021.

 • Publicerad: 2021-02-01

  Samarbetshistorik i Rusta och matcha

  Från och med den 1 februari 2021 ska deltagarna i Rusta och matcha godkänna en närvarorapport, så kallad samarbetshistorik, varje månad tillsammans med sin leverantör. Denna information avser leverantörer som ingår i ESF-projektet Rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-01-21

  Nu kan arbetsgivare anställa direkt från utbildningar

  Du vet väl att vi har gjort det lättare för arbetsgivare att hitta deltagarna i dina utbildningar? Med några klick i tjänsten Anställa från utbildning kan rekryterarna enkelt se vilka arbetsmarknadsutbildningar som finns, se vilka kompetenser som ingår och kontakta dig.

 • Publicerad: 2021-01-19

  Samarbete under corona räddade undervisningen

  Corona innebar en unikt svår utmaning för den undervisning som bedrivs av Arbetsförmedlingens leverantörer. Men svårigheterna gav upphov till flexibilitet och en stark vilja att lösa problemen. Distansundervisningen har fungerat mycket bättre än väntat.