Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

Page: 4
 • 2019-12-20
  Hearing om Kundval Rusta och matcha den 30 januari
  Den 30 januari 2020 håller Arbetsförmedlingen en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha.
 • 2019-12-13
  Ratingbetygen för leverantörer uppdaterade den 13 december
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med december 2017 till och med november 2018.
 • 2019-12-10
  Kundval Rusta och matcha fortsätter enligt plan
  Måndagen den 9 december meddelade regeringen en förändrad tidplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndighetens arbete enligt regeringens direktiv att pröva Kundval Rusta och matcha med start i mars 2020 ligger däremot fast.
 • 2019-12-06
  Remiss om Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang
  Remissen till leverantörer och branschorganisationer där Arbetsförmedlingen efterfrågade synpunkter som en del av upphandlingen av Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang. Totalt inkom 57 svar på remissen.
 • 2019-11-28
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss
  Inför den planerade starten av nya tjänsten Kundval Rusta och matcha i mars 2020, går Arbetsförmedlingen ut med en remiss på förfrågningsunderlaget. Senast den 5 dec ember vill vi ha in synpunkter.
 • 2019-11-27
  Stöd och matchning sägs upp i 32 kommuner – ersätts av Kundval Rusta och matcha
  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha, den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
 • 2019-11-15
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss vecka 48
  Tack för återkopplingen på vår Request for information (RFI) i förberedelsearbetet inför Kundval Rusta och matcha! Nu förbereder vi förfrågningsunderlaget som företag och branschorganisationer har möjlighet att ge synpunkter på under vecka 48.
 • 2019-11-06
  Nya matchningstjänsten prövas i 32 kommuner
  Redan i vår kommer arbetssökande i 32 kommuner att kunna ta del av en ny matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som levereras av fristående aktörer. Tillsammans med leverantörerna kommer Arbetsförmedlingen att pröva och utveckla tjänsten under nästa år för att kunna dra lärdomar inför upphandling och införande i hela landet.
 • 2019-10-28
  Minskade köp av tjänster och utbildningar under 2019
  I Arbetsförmedlingens femte utgiftsprognos för 2019 skrivs kostnaden för köp av tjänster och utbildningar ned ytterligare. Jämfört med prognosen den 25 juli är minskningen 360 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2019 kommer att uppgå till 2463 miljoner kronor.
 • 2019-10-25
  Nya matchningstjänsten: Request for information ute nu
  I förberedelsearbetet med en ny matchningstjänst för arbetssökande går Arbetsförmedlingen idag ut med en Request for information (RFI). Syftet är att få in underlag inför kommande upphandling av den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha.
 • 2019-10-25
  Ny webbsida om förberedelserna kring nya matchningstjänsten
  Nu finns en webbsida med samlad information kring Kundval rusta och matcha, den nya tjänsten för arbetssökande.
 • 2019-10-24
  Arbetsförmedlingen ledde workshops med leverantörer om nya matchningstjänsten
  På onsdagen diskuterade Arbetsförmedlingen och representanter för leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster nuläget kring utformningen av Kundval Rusta och matcha, den nya matchningstjänsten för arbetssökande. Under 2021 ska ett nytt system vara på plats där arbetssökande själva väljer vilken leverantör som ska rusta och matcha dem till jobb.
 • 2019-10-17
  Departementet informerades om förberedelsearbetet kring fristående aktörer
  På regeringens uppdrag förbereder Arbetsförmedlingen för ett nytt system där fristående aktörer ska rusta och matcha de arbetssökande till jobb. De arbetssökande ska själva kunna välja leverantör i ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem. Systemet ska vara på plats i hela landet under 2021.
 • 2019-10-08
  Ingen översyn av Stöd och matchning i höst
  Arbetsförmedlingen utförde i maj 2019 den fjärde översynen enligt gällande avtal. Det kommer dock inte utföras någon mer översyn under hösten 2019. Leverantörer inom Stöd och matchning sägs upp
 • 2019-09-26
  Arbetsmarknadsutbildningar: Nu möjligt att välja startdatum för successiva tillfällen
  Från måndag den 30 september kan arbetsförmedlarna välja startdatum utifrån de startdatum som har ledig plats. Förändringen gäller succesiva tillfällen för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.
 • 2019-09-23
  Nya webbsidor för leverantörer
  Från och med tisdagen den 24 september ser webbsidorna för leverantörer annorlunda ut. Vi tog hjälp av några leverantörer och lyssnade på vilka behov ni som leverantörer har.
 • 2019-09-20
  Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade
  Ratingbetygen uppdaterades den 19 september 2019.
 • 2019-09-17
  Fullsatt på hearing om analysuppdraget
  Har ni redan ett förslag om ersättningsmodell? Hur kommer framtidens ratingsystem se ut? Kommer Arbetsförmedlingen vara en av aktörerna? Över 600 leverantörer deltog vid Arbetsförmedlingens hearing om analysuppdraget inför reformeringen 2021 och många ville ställa frågor.
 • 2019-09-17
  Tre prioriterade tjänster till arbetssökande
  Arbetsförmedlingen har beslutat att prioritera användningen av tre breda upphandlade tjänster och utbildningar för arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet.
 • 2019-08-27
  Två hearings inför reformeringen av Arbetsförmedlingen
  Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till två hearings om uppdraget att förbereda för en ny arbetsmarknadsmyndighet 2021.