Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-02-17

  Komplettering av nyhet gällande problem i systemstöd

  Vi har tidigare informerat om att vi har kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Det kan bland annat innebära svårigheter att registrera handlingar i tid. Vi beklagar de problem som det innebär för dig.

 • Publicerad: 2021-02-16

  Krav på alla leverantörer att använda en säker videomötestjänst

  För att garantera säkerhetskraven för hantering av känslig information ska en säker tjänst för videomöten eller telefon användas i möten med upp till fyra deltagare.

 • Publicerad: 2021-02-11

  Rusta och matcha utökas till fler kommuner 2021

  Rusta och matcha kommer stegvis att utökas till fler kommuner med start under våren. Det framgår av Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 och är ett steg i Arbetsförmedlingens reformering.

 • Publicerad: 2021-02-08

  Kostnader för köp av tjänster ökar 2021

  I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 5 februari anger att kostnaderna för köp av tjänst och utbildning ökar under 2021.

 • Publicerad: 2021-02-01

  Samarbetshistorik i Rusta och matcha

  Från och med den 1 februari 2021 ska deltagarna i Rusta och matcha godkänna en närvarorapport, så kallad samarbetshistorik, varje månad tillsammans med sin leverantör. Denna information avser leverantörer som ingår i ESF-projektet Rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-01-21

  Nu kan arbetsgivare anställa direkt från utbildningar

  Du vet väl att vi har gjort det lättare för arbetsgivare att hitta deltagarna i dina utbildningar? Med några klick i tjänsten Anställa från utbildning kan rekryterarna enkelt se vilka arbetsmarknadsutbildningar som finns, se vilka kompetenser som ingår och kontakta dig.

 • Publicerad: 2021-01-19

  Samarbete under corona räddade undervisningen

  Corona innebar en unikt svår utmaning för den undervisning som bedrivs av Arbetsförmedlingens leverantörer. Men svårigheterna gav upphov till flexibilitet och en stark vilja att lösa problemen. Distansundervisningen har fungerat mycket bättre än väntat.

 • Publicerad: 2020-12-08

  Rusta och matcha: Breddat fönster i bedömningsstödet

  Årsmålet i Rusta och matcha (KROM) är 6 500 deltagare i snitt per månad. För att nå målet och snabbare ge stöd till fler arbetssökande har ett arbete pågått för att ”bredda fönstret” vid användning av det statistiska bedömningsstödet.

 • Publicerad: 2020-11-19

  Förlängd tidsgräns för externa arbetsmarknadstjänster på distans

  Arbetsförmedlingen har beslutat att förlänga tidsgränsen till den 30 juni 2021 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans samt beslutat om ytterligare fyra åtgärder

 • Publicerad: 2020-11-05

  Köp av tjänster och utbildningar förväntas öka betydligt 2021

  I Arbetsförmedlingens utgiftsprognos från den 23 oktober skrivs kostnaderna för köp av tjänst och utbildning upp betydligt under 2021.