Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-04-16

  Ny lägesbeskrivning av Rusta och matcha

  Arbetsförmedlingen fortsätter arbetet med att införa och utveckla matchningstjänsten Rusta och matcha. Under året ska tjänsten införas i hela landet. Nu har Arbetsförmedlingen lämnat en ny lägesbeskrivning till regeringen.

 • Publicerad: 2021-04-07

  Återrapport om mindre omfattande matchningstjänst

  Arbetsförmedlingen fick i regleringsbrevet för 2020 uppdraget att utreda frågan om en mindre matchningstjänst skulle kunna hjälpa arbetssökande som står nära arbetsmarknaden att få jobb. Svaret lämnades i en återrapport till arbetsmarknadsdepartementet fredagen den 12 mars.

 • Publicerad: 2021-04-01

  Tidsgränsen för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans förlängs

  Arbetsförmedlingen har beslutat att förlänga tidsgränsen till den 31 december 2021 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans.

 • Publicerad: 2021-03-31

  Nära 600 deltagare på webbinariet om införandet av Rusta och matcha

  Nu kan du ta del av webbinariet den 26 mars när Arbetsförmedlingen bjöd in potentiella och befintliga leverantörer för att besvara frågor om planen för införandet av Rusta och matcha. Intresset var stort och det kom in cirka 200 frågor.

 • Publicerad: 2021-03-25

  Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud till 53 nya kommuner

  Nu är förfrågningsunderlaget publicerat i Tendsign för Rusta och matcha i 53 nya kommuner i 14 leveransområden. Välkommen att lämna in din ansökan om att bli leverantör.

 • Publicerad: 2021-03-17

  Tillfällig paus för klagomål gällande försent inkommen handling

  Arbetsförmedlingen har beslutat om ett tillfälligt undantag från ordinarie klagomålsrutin avseende försent inkommen handling. Bakgrunden till beslutet är att kapacitetsproblem och bristande funktionalitet i systemstöden annars riskerar att leda till sanktioner för leverantörer som gjort vad de kan för att skicka in handlingar i tid.

 • Publicerad: 2021-03-12

  Så införs Rusta och matcha i hela Sverige

  Matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) ska införas i hela Sverige. Det är ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Införandet sker i tre etapper med start i maj 2021. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i de aktuella kommunerna.

 • Publicerad: 2021-02-26

  Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för arbetssökande

  Arbetssökande som deltar i en tjänst hos en leverantör ska sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro på grund av vård av barn direkt till Arbetsförmedlingen. Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för deltagaren i tjänsten.

 • Publicerad: 2021-02-23

  Uppdaterad nyhet: Rusta och matcha utökas med 53 nya kommuner i maj

  I maj planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 53 kommuner. Detta är ett nytt steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen inför 2022. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i dessa kommuner.

 • Publicerad: 2021-02-17

  Komplettering av nyhet gällande problem i systemstöd

  Vi har tidigare informerat om att vi har kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Det kan bland annat innebära svårigheter att registrera handlingar i tid. Vi beklagar de problem som det innebär för dig.