Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-03-25

   Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud till 53 nya kommuner

  Nu är förfrågningsunderlaget publicerat i Tendsign för Rusta och matcha i 53 nya kommuner i 14 leveransområden. Välkommen att lämna in din ansökan om att bli leverantör.

 • Publicerad: 2021-03-17

  Tillfällig paus för klagomål gällande försent inkommen handling

  Arbetsförmedlingen har beslutat om ett tillfälligt undantag från ordinarie klagomålsrutin avseende försent inkommen handling. Bakgrunden till beslutet är att kapacitetsproblem och bristande funktionalitet i systemstöden annars riskerar att leda till sanktioner för leverantörer som gjort vad de kan för att skicka in handlingar i tid.

 • Publicerad: 2021-03-17

  Webbinarium den 26 mars om Rusta och matcha

  Arbetsförmedlingen arrangerar fredagen den 26 mars ett webbinarium för fristående aktörer för att informera och besvara frågor om införandet av matchningstjänsten Rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-03-16

  Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med mars 2019 till och med februari 2020. Till sidan för Stöd och matchning

 • Publicerad: 2021-03-12

  Så införs Rusta och matcha i hela Sverige

  Matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) ska införas i hela Sverige. Det är ett steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen. Införandet sker i tre etapper med start i maj 2021. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i de aktuella kommunerna.

 • Publicerad: 2021-02-26

  Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för arbetssökande

  Arbetssökande som deltar i en tjänst hos en leverantör ska sjukanmäla sig eller anmäla frånvaro på grund av vård av barn direkt till Arbetsförmedlingen. Felaktig rapportering av sjukfrånvaro leder till utebliven ersättning för deltagaren i tjänsten.

 • Publicerad: 2021-02-23

  Uppdaterad nyhet: Rusta och matcha utökas med 53 nya kommuner i maj

  I maj planerar Arbetsförmedlingen att införa matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) i ytterligare 53 kommuner. Detta är ett nytt steg i reformeringen av Arbetsförmedlingen inför 2022. Det innebär också att Stöd och matchning (STOM) kommer att sägas upp i dessa kommuner.

 • Publicerad: 2021-02-17

  Komplettering av nyhet gällande problem i systemstöd

  Vi har tidigare informerat om att vi har kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och andra upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Det kan bland annat innebära svårigheter att registrera handlingar i tid. Vi beklagar de problem som det innebär för dig.

 • Publicerad: 2021-02-16

  Krav på alla leverantörer att använda en säker videomötestjänst

  För att garantera säkerhetskraven för hantering av känslig information ska en säker tjänst för videomöten eller telefon användas i möten med upp till fyra deltagare.

 • Publicerad: 2021-02-12

  Vi ber om ursäkt för problemen i våra systemstöd

  Under en tid har vi tyvärr haft stora kapacitetsproblem i våra systemstöd för leverantörer av utbildningar och upphandlade tjänster. Vi ber om ursäkt för detta och har fullt fokus på att lösa problemen.