Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-10-01

  Etapp två i rusta och matcha är igång

  Nu får ytterligare 101 kommuner tillgång till rusta och matcha när etapp två sjösatts. Det är den klart största av de tre planerade etapperna. Vilket betyder att många fler långtidsarbetslösa nu har möjlighet att få stöd via rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-09-30

  Hjälp med ansökan för att bli leverantör

  För att bli leverantör av rusta och matcha behöver du fylla i en ansökan via Tendsign. Varje enskild ansökan bedöms sedan individuellt. Här nedan hittar du svaren på flera frågor som ofta dyker upp under ansökningsprocessen.

 • Publicerad: 2021-09-30

  Fortsatt särskild hantering av klagomålsärenden gällande sent inkommen handling: avvikelserapport

  Sedan i juni har Arbetsförmedlingen haft en tillfällig rutin för klagomålsärenden gällande sent inkommen avvikelserapport. Rutinen fortsätter att gäller, men vissa ändringar görs i rutinen från och med 1 oktober.

 • Publicerad: 2021-09-30

  Nytt utseende och nya funktioner i tjänsten videomöte

  I början av oktober lanseras nytt utseende och nya funktioner i tjänsten videomöte. Uppdateringarna gör tjänsten ännu mer användarvänlig och tillgänglig.

 • Publicerad: 2021-09-27

  Rusta och matcha - rapportera deltagarens eget arbete

  Denna information riktar sig till alla leverantörer i rusta och matcha, både med deltagare i ESF-projektet och utanför.

 • Publicerad: 2021-09-23

  Kom igång med ”Mina sidor för fristående aktörer”

  Från och med den 29 september kommer leverantörer av rusta och matcha hantera nya deltagare i en ny digital lösning, ”Mina sidor för fristående aktörer”.

 • Publicerad: 2021-09-23

  Uppdatera kontaktuppgifter i KA webbstöd

  Tar rätt person i din organisation emot utskick från Arbetsförmedlingen? Det är viktigt att våra utskick kommer till den som är kontaktperson mot Arbetsförmedlingen. Med några klick i KA webbstöd kan du enkelt kontrollera, uppdatera eller fylla i rätt kontaktuppgifter.

 • Publicerad: 2021-09-22

  Beslut vid uppsägning av stöd och matchning och start av rusta och matcha etapp 2

  Tjänsten stöd och matchning sägs nu upp i ytterligare 101 kommuner (etapp 2) och enligt plan genomförs ytterligare en etapp i december. I de kommuner där stöd och matchning sägs upp sker uppsägningen av tjänsten tisdagen den 28 september. Uppsägningen räknas från och med onsdagen den 29 september, samma dag startar rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-09-20

  Fortsatt fokus på att motverka långtidsarbetslösheten

  Ett viktigt steg i detta är införandet av etapp två av rusta och matcha. Den klart största av de tre etapperna. Vilket betyder att många långtidsarbetslösa kommer att få möjlighet att få stöd via rusta och matcha från och med den 29 september.

 • Publicerad: 2021-09-15

  Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

  Den nya mätperioden avser deltagare som startade stöd och matchning från och med september 2019 till och med augusti 2020.