Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

Page: 2
 • 2020-03-24
  Digitala tjänster för verksamhet på distans
  Nyligen uppmanade Arbetsförmedlingen att du som leverantör nu ska gå över till att bedriva din verksamhet på distans, så långt det är möjligt. För att stötta dig i detta har vi därför tagit fram en sida med tips på arbetsformedlingen.se.
 • 2020-03-20
  Arbetsförmedlingen ställer om klassrumsbundna aktiviteter till distans
  Arbetsförmedlingen väljer samma väg som bland andra gymnasier och universitet. Så långt det är möjligt ska undervisning i klassrumsmiljö eller gruppaktiviteter bedrivas med hjälp av distanslösningar.
 • 2020-03-18
  Frågor och svar om coronaviruset för leverantörer
  Men anledning av all osäkerhet och oro kring corona så publicerar vi en fråga och svar-lista på frågor från er leverantörer. Vi fyller på listan efterhand. Frågor och svar om corona
 • 2020-03-17
  Kunder som varit i coronadrabbade områden bör hanteras på distans
  Vi rekommenderar att kunder som uppger att de varit i de riskområdena som utpekas av Folkhälsomyndigheten hanteras på distans under 14 dagar.
 • 2020-03-16
  Stöd och matchning – ratingbetygen uppdaterade 16 mars
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med mars 2018 till och med februari 2019.
 • 2020-03-12
  Ny metod för bedömning ska bidra till effektivare insatser
  Inom några år kommer de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna av arbetslösa att göras med hjälp av ett automatiserat bedömningsverktyg. Dock kommer alla beslut om insatser tas av arbetsförmedlare även i framtiden. Nu ska verktyget prövas inom den nya matchningstjänsten Rusta och matcha.
 • 2020-03-05
  Stöd och matchning sägs upp den 9 mars
  Tjänsten Stöd och matchning (STOM) sägs upp i 32 kommuner måndagen den 9 mars. Uppsägningstiden är tre månader. Samtidigt är det nu klart att den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha startar måndagen den 30 mars.
 • 2020-02-28
  Ny justerad tidplan för uppsägning av STOM
  Förra veckan meddelade Arbetsförmedlingen att tidpunkt för uppsägning av tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner skulle beslutas den 28 februari. Det beslutet skjuts nu upp. Besked om uppsägning kommer senast på fredag den 6 mars.
 • 2020-02-21
  Tidsplan för uppsägning av STOM revideras
  Arbetsförmedlingen har tidigare informerat om att avtalen för den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) ska sägas upp i 32 kommuner den 21 februari. Tidsplanen för uppsägning behöver nu revideras. Beslut om ny tidpunkt för uppsägning av STOM-avtalen fattas den 28 februari.
 • 2020-02-14
  Flera aktörer intresserade av ny matchningstjänst
  Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst, Kundval Rusta och matcha, som beräknas att lanseras under mars månad har nu minst två godkända ansökningar från fristående aktörer i samtliga sex leveransområden. Antalet inkomna ansökningar är cirka 30.
 • 2020-02-13
  Uppsägning av Stöd och matchning i 32 kommuner flyttas fram
  Från mars 2020 ersätter den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha den nuvarande tjänsten Stöd och matchning (STOM) i 32 kommuner. Det innebär att Arbetsförmedlingen kommer att säga upp avtalen med de privata STOM-leverantörerna i de aktuella kommunerna.
 • 2020-02-12
  Köp av tjänster och utbildning prognostiseras öka under 2020
  I Arbetsförmedlingens första utgiftsprognos för 2020 skrivs kostnaden för köp av tjänst och utbildning upp under 2020 för att därefter successivt minska kommande år. Jämfört med prognosen den 25 oktober är ökningen 673 mkr för 2020. Arbetsförmedlingen bedömer att kostnaderna för köpta arbetsförmedlingstjänster och utbildningar under 2020 kommer att uppgå till 3583 mkr.
 • 2020-01-30
  Hearing om Kundval Rusta och matcha
  Hur är Arbetsförmedlingens nya matchningstjänst Kundval Rusta och matcha utformad? Och hur ska leverantörerna få betalt? Det var några av frågorna som togs upp under hearingen för fristående aktörer den 30 januari.
 • 2020-01-17
  Kundval Rusta och matcha: Nu kan aktörer lämna in anbud
  Nu har förfrågningsunderlaget till Arbetsförmedlingens matchningstjänst Kundval Rusta och matcha publicerats.
 • 2019-12-20
  Hearing om Kundval Rusta och matcha den 30 januari
  Den 30 januari 2020 håller Arbetsförmedlingen en hearing för fristående aktörer om den nya matchningstjänsten, Kundval Rusta och matcha.
 • 2019-12-13
  Ratingbetygen för leverantörer uppdaterade den 13 december
  Den nya mätperioden innehåller deltagare som var anvisade till Stöd och matchning från och med december 2017 till och med november 2018.
 • 2019-12-10
  Kundval Rusta och matcha fortsätter enligt plan
  Måndagen den 9 december meddelade regeringen en förändrad tidplan för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Myndighetens arbete enligt regeringens direktiv att pröva Kundval Rusta och matcha med start i mars 2020 ligger däremot fast.
 • 2019-12-06
  Remiss om Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang
  Remissen till leverantörer och branschorganisationer där Arbetsförmedlingen efterfrågade synpunkter som en del av upphandlingen av Kundval Rusta och matcha väckte stort engagemang. Totalt inkom 57 svar på remissen.
 • 2019-11-28
  Kundval Rusta och matcha: Förfrågningsunderlaget på remiss
  Inför den planerade starten av nya tjänsten Kundval Rusta och matcha i mars 2020, går Arbetsförmedlingen ut med en remiss på förfrågningsunderlaget. Senast den 5 dec ember vill vi ha in synpunkter.