Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2021-09-27

  Rusta och matcha - rapportera deltagarens eget arbete

  Denna information riktar sig till alla leverantörer i rusta och matcha, både med deltagare i ESF-projektet och utanför.

 • Publicerad: 2021-09-27

  Avtalet om individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning har upphört

  Nuvarande avtal för Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning (IPSU) för personer med funktionsnedsättning upphörde den 27 augusti 2021. Inga nya IPSU-beslut kan fattas i nuläget.

 • Publicerad: 2021-09-23

  Kom igång med ”Mina sidor för fristående aktörer”

  Från och med den 29 september kommer leverantörer av rusta och matcha hantera nya deltagare i en ny digital lösning, ”Mina sidor för fristående aktörer”.

 • Publicerad: 2021-09-23

  Uppdatera kontaktuppgifter i KA webbstöd

  Tar rätt person i din organisation emot utskick från Arbetsförmedlingen? Det är viktigt att våra utskick kommer till den som är kontaktperson mot Arbetsförmedlingen. Med några klick i KA webbstöd kan du enkelt kontrollera, uppdatera eller fylla i rätt kontaktuppgifter.

 • Publicerad: 2021-09-22

  Beslut vid uppsägning av stöd och matchning och start av rusta och matcha etapp 2

  Tjänsten stöd och matchning sägs nu upp i ytterligare 101 kommuner (etapp 2) och enligt plan genomförs ytterligare en etapp i december. I de kommuner där stöd och matchning sägs upp sker uppsägningen av tjänsten tisdagen den 28 september. Uppsägningen räknas från och med onsdagen den 29 september, samma dag startar rusta och matcha.

 • Publicerad: 2021-09-20

  Fortsatt fokus på att motverka långtidsarbetslösheten

  Ett viktigt steg i detta är införandet av etapp två av rusta och matcha. Den klart största av de tre etapperna. Vilket betyder att många långtidsarbetslösa kommer att få möjlighet att få stöd via rusta och matcha från och med den 29 september.

 • Publicerad: 2021-09-15

  Stöd och matchning - ratingbetygen är uppdaterade

  Den nya mätperioden avser deltagare som startade stöd och matchning från och med september 2019 till och med augusti 2020.

 • Publicerad: 2021-09-09

  Utökning i kriterier för rusta och matcha

  Den 1 augusti gjordes en förändring av bedömningsstödet så att fler långtidsarbetslösa får ta del av tjänsten rusta och matcha. Nya rutiner har tidigare kommunicerats som nu kompletteras med en utökning. Den innebär att förutom jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) godkänns även jobbgarantin för ungdomar (UGA) och etableringsprogrammet (ETP).

 • Publicerad: 2021-09-06

  Snart dags för nytt fakturahanteringssystem

  Nu genomför vi en övergång från dagens självfakturaflöde till e-handel via PEPPOL. Den sker i samband med etapp 2 i övergången från stöd och matchning till rusta och matcha som är planerad till den 29 september. I samband med detta lanseras den nya digitala infrastrukturen för leverantörer vilken är tänkt att ersätta nuvarande KA Webb.

 • Publicerad: 2021-09-02

  Webbinarium om rusta och matcha den 21 september

  Arbetsförmedlingen arrangerar tisdagen den 21 september ett webbinarium för fristående aktörer för att informera och besvara frågor om matchningstjänsten rusta och matcha.