Aktuellt

Nyheter för leverantörer, bland annat med anledning av coronaviruset.

 • Publicerad: 2022-01-17

  Jobbchanser på digital matmässa

  Snart är det dags för Matjobb 2022 – Sveriges första digitala jobbmässa för företag inom gröna näringar och livsmedelsproduktion. Företagen har med sig ett tusental lediga jobb till mässan, tipsa era deltagare!

 • Publicerad: 2022-01-14

  Så här ser processen för att få ansökan godkänd ut

  Här har vi sammanställt en checklista för att beskriva processen steg för steg, från att din ansökan om att bli leverantör för rusta och matcha inkommer till Arbetsförmedlingen, tills att du får besked.

 • Publicerad: 2022-01-14

  Stora möjligheter till jobb i norra Sverige

  Redan i dag är det många organisationer och företag som behöver arbetskraft i norra Sverige. Konkurrensen och arbetslösheten är låg och många i regionen går snart i pension. Arbetskraft behövs inom alla områden såsom, vård och omsorg, undervisning, data/it, transport och industriell tillverkning.

 • Publicerad: 2021-12-20

  Covid 19 – information till fristående aktörer

  Arbetsförmedlingen har uppdaterat datumet för hur länge arbetsmarknadstjänster kan levereras på distans. Nytt datum är till och med den 31 mars 2022. Skälet till att datumet flyttats fram är utvecklingen av Covid 19-pandemin och Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendation från den 8 december.

 • Publicerad: 2021-12-17

  Orsak till avslag av slutredovisning visas i ”Mina sidor för fristående aktörer”

  Från den 15 december får du som är leverantör inom rusta och matcha information om varför en slutredovisning blivit avslagen i ”Mina sidor för fristående aktörer”.

 • Publicerad: 2021-12-08

  Ny checklista för produktblad

  Arbetsförmedlingen har tagit fram en checklista för produktblad gällande Arbetsförmedlingens tjänster och utbildningar. Den ska fungera som ett underlag och underlätta för dig som leverantör när du skapar ett produktblad.

 • Publicerad: 2021-12-07

  Sista etappen av rusta och matcha är igång

  Tidigare i år har rusta och matcha införts i två etapper i totalt 186 kommuner. Nu när etapp tre sätts igång får återstående 104 kommuner tillgång till tjänsten. Därmed har rusta och matcha införts i landets alla 290 kommuner.

 • Publicerad: 2021-12-01

  Vad är det som gör att romer inte har tillgång till arbetsmarknaden?

  Webbutbildningen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden ger dig som leverantör och arbetsgivare kunskaper om romers villkor på arbetsmarknaden

 • Publicerad: 2021-12-01

  Nya funktioner i \"Mina sidor för fristående aktörer” - Informativ rapport och slutredovisning

  Från den 1 december kan du skicka in informativ rapport och slutredovisning via ”Mina sidor för fristående aktörer”. Du behöver inte längre använda den manuella rutinen för informativ rapport och det tillfälliga webbformuläret försvinner från Arbetsförmedlingens hemsida.

 • Publicerad: 2021-11-23

  Nya funktioner i ”Mina sidor för fristående aktörer” och ”Leverantörsportalen”

  Från den 23 november kan du som är leverantör av rusta och matcha exportera information om deltagare från ”Mina sidor för fristående aktörer” till excel.