Nu delar vi handlingsplanerna med dig som leverantör

Publicerad: 2023-09-18

Från och med den 19 september får leverantörer av rusta och matcha, rusta och matcha 2, karriärvägledning (KVL) och steg till arbete ta del av arbetssökandes aktuella handlingsplan och de två senaste aktivitetsrapporterna.

Bättre förutsättningar

Med insyn i dokumentationen får du bättre förutsättningar att utföra ditt uppdrag och kan underlätta för den arbetssökande.

En handlingsplan är en detaljerad plan individuellt anpassad för den arbetssökande. Den upprättas av en arbetsförmedlare hos Arbetsförmedlingen tillsammans med arbetssökande senast 30 dagar efter inskrivning. Senast inom sex månader från att handlingsplanen upprättades eller senast förnyades, ska den förnyas igen, oavsett om insats pågår eller ej.

En aktivitetsrapport är ett regelbundet och strukturerat sätt för arbetssökande personer att redovisa vilka jobb hen sökt och andra aktiviteter som hen har genomfört för att ta sig ur sin arbetslöshet.

Vilka får ta del av handlingsplanerna?

Du som erbjuder tjänsterna rusta och matcha, rusta och matcha 2, karriärvägledning och steg till arbete får ta del av handlingsplanerna. Vi delar dem med er via mina sidor fristående aktörer.

När du har tillgång till innehållet i handlingsplanen blir dina möten med arbetssökande mer effektiva eftersom du kan förbereda dig innan och planera och följa upp insatserna tillsammans med den arbetssökande. Du kan läsa informationen i handlingsplanen, men kommer inte att kunna lägga till eller redigera.

Innehållet i handlingsplanerna

Du kommer att kunna se följande innehåll i handlingsplanen respektive aktivitetsrapporterna:

  • En bedömning av arbetssökandes stödbehov.
  • Planerade insatser och aktiviteter.
  • Vilka skyldigheter den arbetssökande har.
  • Inriktning på arbetssökandet.
  • De aktiviteter som den arbetssökande har redovisat i sin aktivitetsrapport.

Rubriker och innehåll i handlingsplanen

I nuläget kan handlingsplanernas rubriker och innehåll se olika ut beroende på när de senast uppdaterades och vissa rubriker kommer att saknas. Exempelvis kommer inte ramprogram och dess omfattning att synas i alla fall. Det beror på att det pågår ett arbete med att gå igenom samtliga handlingsplaner för att säkra att de är aktuella. Handlingsplanernas utformning kommer på sikt att vara samma för alla. Arbetet med ökad kvalitet i handlingsplanen, och nya digitala tjänster som underlättar samarbetet mellan oss, kommer att pågå även under nästa år.

Ökad förståelse

Syftet för den arbetssökande är att handlingsplanen ska ge ökad förståelse, engagemang och förtydliga det egna ansvaret för vad hen behöver göra för att få jobb. Innehållet i handlingsplanen ska också ge en tydlig och realistisk bild av arbetsmarknadens krav och behov. Det är även ett viktigt dokument i Arbetsförmedlingens arbete med uppföljning och kontroll.

Ny offentlighet- och sekretesslag

Arbetsförmedlingen blir allt tydligare navet i ett system med många aktörer. Ett led i den utvecklingen är att leverantörer i större utsträckning utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av oss på Arbetsförmedlingen. Ändringar i Offentlighet- och sekretesslagen från den 1 december 2022 gör att vi nu kan dela aktuell handlingsplan och de två senaste månadernas aktivitetsrapporter med våra leverantörer.