Möjlighet till rusta och matcha redan efter 120 dagar

Publicerad: 2023-03-06

Ytterligare en justering i det statistiska bedömningsstödet har gjorts. Kriterierna utökas så att även arbetssökande med kortare inskrivningstid, från fyra månader och uppåt, får möjlighet att ta del av rusta och matcha.

Tidigarelagt förstasamtal med arbetssökande

Tidigare genomfördes första uppföljningssamtalet med arbetssökande efter cirka sex månader – eller ca 180 dagar. På grund av en förordningsändring som gjordes 1 december kommer de flesta uppföljningssamtal med arbetssökande nu att ske redan efter cirka fyra till fem månader – eller ca 120 dagar.

Kravet på inskrivningstid sänks

För att arbetssökande ska ha möjlighet att vid sitt första uppföljningssamtal få möjlighet att ta del av rusta och matcha sänktes den 1 mars gränsen i det statistiska bedömningsstödet från 180 till 120 dagar (tidigare behövde en arbetssökande vara inskriven i 180 dagar för att kunna få ett positivt svar till insats i bedömningsstödet för rusta och matcha).

Tidsgräns beräknas vara kvar i nya tjänsten

Den nya tidsgränsen kommer att ligga kvar i rusta och matcha 2 när den nya tjänsten startar.