14 mars, nästa demo i mina sidor fristående aktör

Publicerad: 2023-03-06

 Klockan 14 den 14 mars kommer nästa tillfälle för demo av systemet ”mina sidor fristående aktörer”. Detta sker via Arbetsförmedlingens program videomöte, och inbjudan går ut via mejl.

Demo sker varannan vecka och där ger vi information i de olika tjänsterna om nya funktioner, förbättringar och systemet generellt för att ni ska känna er tryggare att arbeta och navigera i det.

På dessa möten kommer vi inte att gå igenom specifika ärenden, utan innehållet är generellt. Inför varje möte får ni möjlighet att ställa frågor i förväg, detta skickas ut tillsammans med länk för mötet och preliminär agenda.

Då nya mejllistor utgår från de aktuella avtalen inför varje tillfälle hänvisar vi er att sprida information och mötesinbokningar internt. Frågor som rör ert avtal med Arbetsförmedlingen hänvisas till avtalsansvarig som står på aktuella kontraktet.