Välkommen till demo för mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2023-02-27

På tisdag 28 februari, klockan 14, kommer nästa tillfälle för demo av systemet ”mina sidor fristående aktörer”. Detta tillfälle sker via Arbetsförmedlingens program videomöte och inbjudan går ut via mejl.

Demo sker varannan vecka och där ger vi information om nya funktioner, förbättringar och systemet generellt för att ni ska känna er tryggare att arbeta och navigera i det. På dessa möten kommer vi inte att gå igenom specifika ärenden, utan där hänvisar vi till aktuella kanaler för hjälp.

Då nya mejllistor utgår från de aktuella avtal inför varje tillfälle så hänvisar vi er att sprida information och mötesinbokningar internt. Frågor som rör era avtal med Arbetsförmedlingen hänvisar vi till avtalsansvarig som står på aktuella kontraktet.

Om ni är intresserade av att delta så väljer ni själva hur många representanter som närvarar vid varje tillfälle.