Uppgiftsskyldighet för leverantörer 1 april

Publicerad: 2023-02-24

Den 1 april 2023 träder nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer i kraft. Föreskrifterna ska även tillämpas på insatser som Arbetsförmedlingen anskaffar från och med den 20 februari 2023.

Motsvarar tidigare avtal

Uppgiftsskyldigheten i föreskrifterna motsvarar det som tidigare har reglerats i avtal och överenskommelser. Skillnaden är att uppgiftsskyldigheten nu regleras på ett enhetligt sätt och är samlad på ett ställe oavsett vilken insats som uppdraget rör.

Föreskrifterna ger bland annat leverantörerna en överblick över vilka uppgifter de är skyldiga att lämna till Arbetsförmedlingen samt att det blir tydligt vilka uppgifter som leverantören kan lämna till Arbetsförmedlingen utan hinder av tystnadsplikten för anställd hos en leverantör. Det ger även den arbetssökande information om vilka uppgifter som myndigheten efterfrågar av en leverantör.

Föreskrift AFFS 2023:1 Uppgiftsskyldighet för leverantörer

Arbetsförmedlingens författningssamling

Uppgiftsskyldighet fulltext