Regionala leverantörsdialoger upphör

Publicerad: 2023-02-20

Våra regionala leverantörsdialoger upphör, och kommer att ersättas av utredande dialoger vid behov. De nationella leverantörsdialogerna fortsätter som tidigare.

Arbetsförmedlingen har genomfört en översyn över de forum i vilka vi möter er leverantörer. Syftet har varit att utveckla och effektivisera myndighetens leverantörsdialoger för att de ska ge ett mervärde för oss alla.

Parallellt med översynen av myndighetens leverantörsdialoger pågår strukturella och organisatoriska förändringar inom myndigheten som behöver beaktas. Enheten Leverantörsuppföljning kan bara förändra de dialogforum som enheten idag ansvarar för, vilket är regionala och nationella leverantörsdialoger.

Enheten Leverantörsuppföljning har beslutat att tills vidare upphöra med regionala leverantörsdialoger i dess nuvarande form. I stället kommer de att ersättas av utredande dialoger när det bedöms att något behöver lyftas med en specifik leverantör, till exempel frekventa klagomålsärenden eller andra frågor som rör leverantörens tillhandahållande av tjänst. Nationella leverantörsdialoger fortgår som tidigare, men innehållet i dessa kommer sannolikt att justeras något.

Ni leverantörer kommer även i fortsättningen ha kontakt med leverantörsuppföljare i frågor som handlar om avtalsefterlevnad. Andra frågor som kan kopplas till innehåll i insatsen, beslut och deltagare ber vi er att ta kontakt med ert lokal Arbetsförmedlingskontor.

Relaterad information

Text