Demo av mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2023-02-06

Från och med 14 februari kommer vi varannan vecka att bjuda in leverantörer till demo av systemet ”mina sidor fristående aktörer”. Dessa tillfällen sker på Skype där du får lära dig om nya funktioner och hur systemet fungerar.

Från den 14 februari erbjuds leverantörer att varannan vecka delta i demon av systemet ”mina sidor för fristående aktörer”. Demotillfällena är på Skype och vi kommer att gå igenom nya funktioner, förbättringar och systemet generellt för att ni ska känna er tryggare att arbeta och navigera i det.

På dessa möten kommer vi inte att gå igenom specifika ärenden, utan där hänvisas till aktuella kanaler för hjälp.

Inbjudningar skickas ut via mejl

Om ni är intresserade av att delta så väljer ni själva hur många representanter som närvarar vid varje tillfälle. Då nya mejllistor begärs ut utifrån aktuella avtal inför varje tillfälle så hänvisar vi er att sprida information och mötesinbokningar internt. Frågor som rör ert avtal med Arbetsförmedlingen hänvisas till avtalsansvarig som står på det aktuella kontraktet.

Inbjudningar för att delta via Skype kommer att skickas ut inför varje tillfälle. Vi återkopplar med minnesanteckningar inom några dagar efter varje mötestillfälle.