Förfrågningsunderlag publicerat för rusta och matcha 2

Publicerad: 2023-01-17

För att du som ansöker om att bli leverantör ska hinna bli godkänd i tid är det viktigt att du skickar in ansökan så snart som möjligt. Målet är att alla befintliga leverantörer som skickat in sin ansökan senast 1 februari ska vara startklara när den nya tjänsten införs under senare delen av april 2023.

Arbetsförmedlingen har vidareutvecklat rusta och matcha utifrån uppdrag från regeringen och våra egna erfarenheter vilket har resulterat i en ny tjänst – rusta och matcha 2. Tjänsten beräknas starta under senare delen av april 2023.

Syfte och mål med vidareutvecklingen

Syftet med vidareutvecklingen är att göra tjänsten mer effektiv, öka kvaliteten och förbättra resultat över tid. Målet med rusta och matcha 2 är detsamma som tidigare – att genom individuellt anpassat stöd från leverantörer få arbetssökande att komma till varaktigt arbete eller utbildning på kortast möjliga tid.

I utvecklingen av tjänsten har fokus varit att utveckla: stödet till arbetssökande, ersättningsmodellen och likvärdigt utbud av tjänsten i hela landet.

- Vi har även sett över flera andra parametrar i avtalet som också ska bidra till att uppnå målet för tjänsten. Allt handlar om att stödet till den arbetssökande ska blir så bra och effektivt som möjligt så att fler arbetssökande kommer ut i varaktigt jobb eller studier, och att fler arbetsgivare får möjlighet att anställa rätt kompetens, säger Petter Carolusson, enhetschef arbetsmarknadstjänster, inköpsavdelningen.

Vad du som leverantör behöver göra

Alla leverantörer behöver ansöka på nytt, och kommer att prövas mot det nya förfrågningsunderlaget. Både befintliga och nya leverantörer behöver noga läsa igenom hela förfrågningsunderlaget, som nu finns publicerat i TendSign (du hittar länk under "Relaterad information"). All information om rusta och matcha 2 och hur du ansöker till tjänsten finns där. Om du gör rätt från början går processen smidigare och snabbare, och minskar risken för behov av kompletteringar som kan påverka ansökningstiden.

Ny leverantör

På sidan ”Bli leverantör” kan du läsa mer om hur processen för ansökan går till. Länk till sidan samt andra relevanta länkar, som till exempel länk till TendSign, hittar du längre ned under Relaterad information.

Befintliga leverantörer av rusta och matcha

Eftersom kravet på att bli leverantör inte har förändrats mellan nuvarande tjänsten och nya tjänsten kommer befintliga leverantörer inte behöva skicka in alla handlingar igen. Dessa handlingar har redan blivit granskade och godkända en gång, och finns kvar i våra system. Mer information om vilka handlingar detta gäller och hur du som redan har avtal i befintlig tjänst ska gå till väga finns under ”Instruktioner till befintliga leverantörer i rusta och matcha som ansöker till rusta och matcha 2” som du hittar under frågor och svar om rusta och matcha 2. Där finns även information om nya leveransområden.

Skicka in ansökan så snart du kan!

För att du som befintlig leverantör av rusta och matcha ska vara startklar på de adresser som redan är godkända (i nuvarande rusta och matcha) när den nya tjänsten kommer i gång behöver du skicka in ansökan snarast. Vårt mål är att alla befintliga leverantörer som skickat in komplett ansökan senast den 1 februari ska vara godkända och klara vid starten av den nya tjänsten i april. Det finns detaljerad information om ansökningsförfarandet här på vår webb, du finner länkar under relaterad information.

Om du ansökt att bli leverantör av nuvarande tjänst men inte hunnit få godkänt än

Processen för att godkänna nya leverantörer till nuvarande rusta och matcha fortsätter men tar tid och kommer att upphöra inom några månader då tjänsten sägs upp. Vi rekommenderar därför att återta ansökan, och i stället skicka in den till nya tjänsten.