Nu är det åter möjligt att skicka in slutredovisningar i tjänsten karriärvägledning

Publicerad: 2023-01-16

Från den 4 januari går det nu igen att skicka in slutredovisningar i tjänsten karriärvägledning.

Det var tidigare ett fel som uppstod i sista steget på slutredovisning när du klickade på knappen "skicka in slutredovisning". En röd dialogruta visade då ett felmeddelande "Någonting gick fel".

Du som inte har kunnat skicka in en slutredovisning kan nu försöka på nytt.

Se användarstödet för karriärvägledning om hur slutredovisning ska fyllas i på ett korrekt sätt.