Villkor för att bli leverantör ändras inte i ny tjänst

Publicerad: 2022-12-22

Under andra halvan av januari 2023 planerar vi att publicera förfrågningsunderlag för den nya tjänsten rusta och matcha 2. Tjänsten kommer sedan att införas under senare delen av april. Ny tjänst innebär nya villkor i utförandet av den nya tjänsten – däremot förändras inte villkoren för att bli leverantör.

Arbetet med vidareutvecklad matchningstjänst har resulterat i att en ny tjänst införs 2023 – rusta och matcha 2. Ny tjänst innebär nya villkor i utförandet av den nya tjänsten. Däremot förändras inte villkoren för att bli leverantör – villkoren är alltså desamma som för att bli leverantör av dagens rusta och matcha.

Godkända handlingar finns kvar hos oss

De handlingar som skickades in tidigare för att bli leverantör av dagens rusta och matcha är granskade och godkända, och finns kvar i våra system. Det innebär att befintliga leverantörer i dagens rusta och matcha och som väljer att ansöka till den nya tjänsten rusta och matcha 2 redan har skickat in flera av de handlingar som krävs för den nya tjänsten.

- Underlag som skickats in och blivit godkända tidigare behöver inte skickas in igen. Exempel på sådana handlingar är referensuppdrag, tillgänglighetsförsäkran och hyresavtal för redan godkända leveransadresser, förklarar Petter Carolusson, enhetschef arbetsmarknadstjänster, inköpsavdelningen.

Befintliga leverantörer kommer inte heller att behöva ansöka om ny behörighet till KA webbstöd och Mina sidor fristående aktörer.

Handlingar som vi behöver av er på nytt

För er som har underleverantörer behöver nya samarbetsavtal skrivas och skickas in, då rusta och matcha 2 är en ny tjänst som innebär nya villkor för utförandet.

Vi kontrollerar löpande ekonomisk stabilitet hos våra leverantörer. Detta kommer att göras av samtliga leverantörer inför start av rusta och matcha 2.

Tidplan

Det nya förfrågningsunderlag som kommer att gälla för rusta och matcha 2 publiceras under senare delen av januari 2023. Den nya tjänsten beräknas sedan starta under senare delen av april 2023.

Kom i gång med ansökan i god tid

För att du som befintlig leverantör av rusta och matcha ska vara startklar på redan godkända adresser i nuvarande rusta och matcha, när den nya tjänsten kommer igång är det viktigt att du skickar in ansökan så snart förfrågningsunderlaget är publicerat. I januari 2023 kommer mer detaljerad information om ansökningsprocessen och hur du ska gå till väga med din ansökan.

- Vårt mål är att alla befintliga leverantörer som skickat in komplett ansökan i god tid ska vara godkända och klara vid starten av den nya tjänsten, avslutar Petter.