Gällande problem med att skicka in slutredovisning i tjänsten karriärvägledning

Publicerad: 2022-12-22

Du som inte har kunnat skicka in en slutredovisning kan nu försöka på nytt. Om det fortfarande inte skulle fungera, avvakta 14 dagar och försök sedan igen att skicka in slutredovisningen. Denna rutin gäller även vid framtida problem att skicka in slutredovisningar.

Felet uppstår i sista steget på slutredovisning när du klickar på knappen "skicka in slutredovisning", och en röd dialogruta visar "Någonting gick fel". Du behöver inte kontakta Servicedesk för felanmälning när detta felmeddelande uppstår.

Arbetsförmedlingen har tills vidare undantagit kravet att slutredovisning ska vara inkomma inom fem dagar efter avbruten tjänst och kommer därmed inte att skicka klagomål.

Det här är en rutin som gäller tills vidare, och vi kommer att informera er på nytt när det fungerar som förväntat.

Se användarstödet för karriärvägledning om hur slutredovisning ska fyllas i på ett korrekt sätt.

Dialogruta med texten Någonting gick fel. Kunde inte skicka in slutredovisning. Försök igen om den stund.