Nya matchningstjänsten får namnet rusta och matcha 2

Publicerad: 2022-12-19

Den nya matchningstjänsten, som införs under våren 2023, kommer inledningsvis att benämnas rusta och matcha 2, därefter får den samma namn som nuvarande tjänst – rusta och matcha.

Arbetet med vidareutvecklad matchningstjänst har resulterat i att en ny tjänst införs under våren 2023. Nuvarande rusta och matcha och den nya tjänsten kommer att löpa parallellt under några månader. Den nya tjänsten kommer inledningsvis att benämnas rusta och matcha 2, detta för att kunna särskilja tjänsterna åt. Därefter fasas nuvarande rusta och matcha ut och kvar blir endast den nya tjänsten.

Ett etablerat namn

Vidareutvecklingen innebär endast mindre villkorsförändringar i utförandet av tjänsten. Förändringarna är gjorda för att tjänsten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig, däremot är syfte, mål och logik oförändrade.

- Vi har valt att behålla namnet rusta och matcha för den nya tjänsten. Dels för att skillnaden mellan tjänsterna är så pass liten, dels för att namnet är etablerat bland intressenter för tjänsten säger Petter Carolusson, enhetschef arbetsmarknadstjänster, inköpsavdelningen.

Inga större förändringar i tjänsten

I september kommunicerades att vidareutvecklingen av rusta och matcha skulle lanseras som en uppdatering av nuvarande tjänst. Beslut togs sedan i november om att istället lansera som ny tjänst.

- Den tjänstedesign som vi avser införa i den nya tjänsten är samma förändringar som om det skulle varit i en uppdaterad tjänst. Skillnaden mellan uppdaterad och ny tjänst handlar alltså bara om ett annat förfarande att genomföra förändringarna, förklarar Petter Carolusson.