Uppdaterad betygssättning av leverantörer

Publicerad: 2022-12-09

Publiceringen av betyg har försenats på grund av övergången till nya IT-system som inneburit att vi har behövt mer tid till att säkerställa betygens kvalitet. Vi har även åtgärdat ett programmeringsfel. Betygen som nu publiceras omfattar fler leverantörer än tidigare; 101 kommuner tillkommer, bland annat storstadsregionerna.

Arbetsförmedlingens betygsmodell avser att ge deltagarna i rusta och matcha möjlighet att göra ett välgrundat val av leverantör. Betygen ger en bild av hur leverantörerna lyckats med att stötta deltagare till arbete eller studier. Värderingen av leverantörernas prestation bygger på en bedömning av deltagarnas avstånd till arbetsmarknaden, och om dessa deltagare har fått ett arbete eller gått till utbildning.

Tidigare månader har leverantörer som ingick i etapp 1 kunnat få betyg. I betygen som nu publiceras tillkommer leverantörer som ingick i etapp 2 av införandet av rusta och matcha; 101 kommuner fördelat på 9 leveransområden; Arjeplog, Arvidsjaur, Göteborg, Härjedalen, Luleå, Malmö, Nyköping, Stockholm och Östersund.

Fler leveransområden kan påverka utfallen av betygen

Betygen omfattar fler leveransområden än tidigare, bland annat storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Det kan komma att påverka enskilda leverantörers betyg. Det beror på att beräkningen av betyg är relativ, det vill säga en leverantörs poängvärde jämförs med alla andra leverantörers värden i Sverige givet att de uppfyller kraven att få betyg.

Endast aktuella betyg visas

I den här publiceringen får många fler leverantörer betyg jämfört med tidigare perioder. Det blir då missvisande att jämföra aktuella betyg med tidigare betyg. Därför kommer vi framöver i den excelfil som finns tillgänglig på sidan för rusta och matcha endast att redovisa aktuella betyg – inte tidigare betyg. Observera att betygen som publiceras nu endast inkluderar data som registrerats senast den sista oktober.

Ambitionen är att betygen framöver ska uppdateras i slutet av varannan månad. Infaller sista dagen i månaden på en helgdag kan publicering av betygen dröja till nästkommande vardag.

Två kriterier krävs för att få betyg

  • En viss tid i tjänsten
    Tiden i tjänsten är av betydelse för när leverantören kommer att börja få sina betyg publicerade. När betyg börjar visas för en leverantör beror alltså på när i tiden leverantören började leverera rusta och matcha.
  • Ett visst antal deltagare
    Leverantörerna måste ha haft ett visst antal deltagare under perioden som betygssättningen avser för att säkerställa beräkningarnas tillförlitlighet. De ska ha haft minst 18 deltagare i spannet mellan fyra och 20 månader före det månadsskifte som närmast föregår betygets publicering, och varit verksamma i minst 12 månader.