Uppdatering av leverantörsbetyg

Publicerad: 2022-11-30

Den uppdatering av leverantörsbetyg som skulle gjorts den 30 november behöver flyttas fram några dagar. Vi vet att många väntar på uppdateringen och målsättning är publicering i slutet av nästa vecka.

Uppdateringen av leverantörsbetyg har försenats under hösten på grund av övergång till nya IT-system och ett programmeringsfel som upptäckts och åtgärdats.

Den publicering som skulle gjorts den 30 november behöver flyttas fram ytterligare på grund av kvalitetsarbetet relaterat till övergång till nya IT-system. Kvalitetsarbetet är snart klart och publicering kommer kunna ske inom en snar framtid.

Här kan du som leverantör ställa frågor eller lämna synpunkter.