Nu är bilaga till informativ rapport i mina sidor fristående aktörer lanserad

Publicerad: 2022-11-30

Nu är det möjligt för leverantörer att skicka med en bilaga till den informativa rapporten för tjänsterna rusta och matcha och karriärvägledning.

Vad innebär det för dig som leverantör?

I den informativa rapporten kan du nu välja om du vill bifoga en bilaga eller inte. Den informativa rapporten behöver vara i PDF-format och det går endast att bifoga en bilaga per informativ rapport.

I tjänsten karriärvägledning kan detta användas för att komplettera de delar av rapporten slutredovisning som det inte finns utrymme för i rapporten.

Du hittar de uppdaterade användarstöden under rubriken Relaterad information.