Bilagor i informativ rapport
för rusta och matcha

Publicerad: 2022-11-29

Från och med den 29 november finns det möjlighet bifoga bilagor i informativa rapporter för bland annat rusta och matcha.

Inte färdigutvecklad

Funktionen att skicka in bilagor i ärenden kring begäran om resultatersättning är dock inte färdigutvecklad. Det innebär att när du som leverantör ska skicka in intyg som styrker att villkoren för resultatersättning är uppfyllda, så kan inte intygen skickas in digitalt.

Intyg kopplat till begäran om resultatersättning kan dock så länge ärendet kring rusta och matcha är öppet skickas in som bilaga i informativ rapport. Den möjligheten finns dock endast så länge ärendet är öppet. När det sedan stängs 120 dagar efter avslutad tjänst ska intygen istället skickas in per post enligt den tillfälliga rutinen som finns.

Då resultatersättning uppfylls först efter att den arbetssökande studerat eller arbetat under fyra (4) månader kommer det vara vanligast att dessa intyg även fortsättningsvis behöver sändas in per post. Tänk på att ni inte behöver skicka in via rekommenderad post.

Adressen dit betyg och intyg ska skickas:
Arbetsförmedlingen
FE 8051
10767 Stockholm

Vi fortsätter att utveckla våra system

Vi är medvetna om att det inte är en optimal lösning att de flesta intygen även fortsättningsvis behöver sändas in via post. Vi fortsätter att utveckla våra system och arbetar med utveckling för att intygen ska kunna skickas in digitalt direkt i ärendet kring begäran om resultatersättning.