Uppdaterad tjänst blir ny tjänst

Publicerad: 2022-11-28

Olika parametrar som sammantaget påverkar vidareutvecklingen av rusta och matcha innebär att lanseringen behöver genomföras som upphandling av en ny tjänst. Inga nya krav ställs för att bli godkänd som leverantör.

I slutet av september gick vi ut med information om att vidareutvecklingen av rusta och matcha kunde lanseras som en uppdatering av befintlig tjänst. I ett sent skede av utvecklingsarbetet har vi identifierat ett antal risker med det ursprungligt planerade förfarandet. Riskerna gäller främst tidskrävande arbetsprocesser för Arbetsförmedlingens medarbetare och risker kopplat till krav i den nya förordningen ”Förmedlingsinsats” som träder i kraft 1 december 2022. Sammantaget leder dessa faktorer till en risk för minskade volymer i tjänsten under en betydande period av 2023.

– I den nya bedömningen ser vi inget annat alternativ än att genomföra ändringarna som en ny tjänst. Det är den lösningen som innebär minst risk för alla parter, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör och ansvarig för samordningen av vidareutvecklingen av tjänsten.

Vad innebär det här för leverantörerna?

Alla befintliga rusta och matcha-leverantörer behöver ansöka på nytt. Observera att vi inte ställer några nya krav för att bli leverantör av den nya tjänsten, vilket innebär att befintliga leverantörer med största sannolikhet blir godkända.

– Starttiden av den nya tjänsten planeras utifrån att vi ska hinna med att pröva inskickade ansökningar från samtliga nuvarande leverantörer. När den nya tjänsten lanseras ska man som leverantör av rusta och matcha vara godkänd för fortsatt leverans. Därför är det viktigt att leverantörerna ansöker i god tid. Vi räknar med att våra leverantörer inte märker av detta justerade förfarande på annat sätt i sin verksamhet, än att man behöver skicka in en ny ansökan, säger Martin.

Innebär en ny tjänst större förändringar än vad en uppdaterad tjänst skulle göra?

Nej, vidareutvecklingen av rusta och matcha, oavsett om det är en uppdatering eller en helt ny tjänst, innebär nya villkor för utförandet av tjänsten. Utformningen av den nya tjänsten är alltså den samma som det skulle varit vid en uppdatering.

Det handlar endast om ett annat förfarande för Arbetsförmedlingen att lansera ändringen av rusta och matcha. De nya villkoren för utförandet av tjänsten kommer att presenteras i samband med att förfrågningsunderlaget publiceras.

Ny tidplan

Rusta och matcha kommer att fortsätta under en avvecklingsperiod samtidigt som den nya tjänsten införs. Det innebär att de två tjänsterna kommer att löpa parallellt under en period.

Förfrågningsunderlaget för den nya tjänsten kommer att publiceras i början av 2023. Starten beräknas sedan ske senare under våren.