Ny lagbestämmelse om tystnadsplikt

Publicerad: 2022-11-25

En ny lagreglerad tystnadsplikt börjar gälla den 1 december 2022 för den som deltar i en leverantörs verksamhet (anställd eller som på annat sätt är kopplad till verksamheten).

Leverantörer hanterar i allt större omfattning uppgifter om enskilda personer. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kan lämna all relevant information om en enskild person till en leverantör, oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte. Därför börjar en ny lagreglerad tystnadsplikt för leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser gälla den 1 december.

Lagbestämmelsen innebär att en enskild medarbetare hos leverantören kan dömas för brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken. En klausul om tystnadsplikt i ett avtal gäller däremot endast gentemot leverantören som företag. Om leverantören bryter tystnadsplikten innebär det ett avtalsbrott som kan leda till sanktioner för det företaget/organisationen.

Tystnadsplikten gäller för alla leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det gäller även deras underleverantörer och inhyrda konsulter eller andra uppdragstagare.

Vad innebär den sekretessbrytande bestämmelsen för leverantörerna?

Genom den sekretessbrytande bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen får Arbetsförmedlingen lämna ut uppgifter om en enskild till en leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser, om det är nödvändigt för att leverantören ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är Arbetsförmedlingen som avgör om och i så fall vilka uppgifter som ska lämnas ut till en leverantör.

Läs mer under relaterad information om vad den nya lagen innebär.

Relaterad information

Tystnadsplikt för leverantörer  Pdf, 66 kB.