Matcha med hjälp av nystartsjobb

Publicerad: 2022-11-15

Nu startar Arbetsförmedlingens kampanj som syftar till att få fler arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa genom våra stöd. Samtidigt lanseras ett ”självtest” för arbetssökande där de snabbt kan få reda på om de har möjlighet att få ta del av nystartsjobb. Du som leverantör kan använda stödet i ditt arbete med rusta och matcha.

Susanne på Siggesta gård tycker att det fungerar bra att anställa med nystartsjobb.

Susanne på Siggesta gård tycker att det fungerar bra att anställa med nystartsjobb.

Arbetsförmedlingens kommunikationskampanj ”hitta rätt” ska få arbetsgivare att använda vårt anställningsstöd nystartsjobb – en ekonomisk ersättning som betalas ut till arbetsgivare när de anställer en person som varit ifrån arbetslivet en längre tid, eller är ny i Sverige. Kampanjen vänder sig framför allt till små och stora företag inom Hotell och restaurang, Försäljning och handel, Industriell tillverkning, Transport, Bygg och anläggning.

Vi behöver få fler arbetsgivare att förstå värdet av att anställa långtidsarbetslösa genom våra stöd. Kampanjen ska påverka attityden kring att anställa långtidsarbetslösa, och fördjupa kunskapen om hur det går till att anställa med stöd.

Nystartsjobb kan hjälpa leverantörer att få deltagare i jobb

Några av de arbetssökande som du som leverantör vill matcha ut i jobb kan ha rätt till stöd. Och kanske har du också kontakt med arbetsgivare som både har rätt att, och vill, anställa med nystartsjobb. Använd nystartsjobb som ett verktyg i ditt arbete med deltagare inom rusta och matcha. Samma resultatersättning gäller för dig som leverantör – oavsett vilket arbete du förmedlar. Men tänk på att det är arbetsgivaren som ansöker om nystartsjobb, inte du som leverantör.

Tipsa arbetssökande om webbtest för nystartsjobb

I samband med att kampanjen drar i gång lanserar Arbetsförmedlingen ett ”självtest” för arbetssökande, där de snabbt kan få en indikation på om de kan ha möjlighet att få ta del av nystartsjobb. Testet hittar du på sidan för Nystartsjobb, och det går bra för alla att testa. Uppmuntra de arbetssökande du har kontakt med att göra testet.

Fakta nystartsjobb
Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till arbetsgivare som betalas ut när arbetsgivaren anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller är ny i Sverige. För att kunna bli anställd måste man uppfylla villkoren för nystartsjobb och vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Även för arbetsgivaren finns krav för att kunna ansöka om stödet. Till exempel måste bolaget vara registrerat i Skatteverkets arbetsgivarregister, redovisa skatt och arbetsgivaravgifter, inte ha näringsförbud, skatteskulder eller betalningsskulder. Arbetsförmedlingen erbjuder fler ekonomiska stöd än nystartsjobb. Vilket stöd arbetsgivaren kan få beror på arbetsgivarens och den arbetssökandes behov. Andra stöd är lönestöd, introduktionsjobb och yrkesintroduktion.