Lämna synpunkter om uppgiftsskyldighet för leverantörer senast 25 november

Publicerad: 2022-11-08

De nya föreskrifterna om skyldighet för leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser att lämna uppgifter som Arbetsförmedlingen behöver är avsedda att träda kraft den 1 april 2023.

Arbetsförmedlingen välkomnar alla leverantörer, och andra, att senast fredagen den 25 november lämna synpunkter på förslaget. Vänligen uppge diarienummer Af-2002/0072 1172 i ert svar.

Svar skickas till:

registrator@arbetsformedlingen.se

eller per brev till Arbetsförmedlingen, Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm.

Ytterligare upplysningar lämnas av Ulrika Dackeby,

ulrika.dackeby@arbetsformedlingen.se