Uppdatering gällande betyg för leverantörer

Publicerad: 2022-11-01

Den uppdatering av leverantörsbetyg som skulle gjorts den 30 september behöver flyttas fram ytterligare några veckor.

Arbetsförmedlingens betyg för leverantörer av rusta och matcha publiceras en gång varannan månad. Den uppdatering som skulle gjorts den 30 september är försenad. Publiceringen av betyg behöver flyttas fram ytterligare några veckor.

På grund av övergången till nya IT-system behöver vi mer tid till att säkerställa betygens kvalitet. Vi har även upptäckt och åtgärdat ett programmeringsfel. Preliminära uppskattningar av hur felet kan ha påverkat betygen visar att majoriteten av leverantörerna har haft mindre eller inga förändringar alls.

Vi arbetar i nuläget intensivt för att publicering ska kunna ske inom närmaste veckorna. Vi håller er uppdaterade via hemsidan så snart vi har ny information.

Här kan du som leverantör ställa frågor eller lämna synpunkter.